Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Vihti - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 21 729
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 662
Äänestysprosentti 40,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 8 271
Äänestysprosentti 2009 40,9% Hylätyt äänet 43
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,6 2 393 +0,6 +157 +0,5 -1 558
KESK 18,2 1 578 +2,1 +249 +6,0 -206
PS 14,3 1 241 +4,4 +418 -8,6 -2 093
SDP 13,8 1 199 -7,6 -576 -5,1 -1 563
VIHR 9,4 815 -2,6 -182 +3,1 -106
VAS 7,2 627 +1,2 +131 +0,2 -398
KD 5,5 478 +1,3 +126 +2,5 +42
RKP 2,1 186 +0,8 +77 +1,0 +26
PIR 0,5 44 +0,5 +44 -0,1 -40
ITSP 0,3 30 +0,2 +16 +0,2 +12
KÖY 0,3 25 0,0 -2 +0,2 +8
M11 0,2 21 +0,2 +21 0,0 -11
SKP 0,1 12 -0,1 -11 -0,1 -16
SVR 0,1 10 +0,1 +10 +0,1 +7
E252 0,0 3 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Vihti - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 21 729
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 662
Äänestysprosentti 40,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 8 271
Äänestysprosentti 2009 40,9% Hylätyt äänet 43
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,1 29,0 27,6 1 073 1 320 2 393 +0,6 +157 +0,5 -1 558
KESK 18,5 17,9 18,2 762 816 1 578 +2,1 +249 +6,0 -206
PS 14,4 14,2 14,3 594 647 1 241 +4,4 +418 -8,6 -2 093
SDP 15,8 12,1 13,8 650 549 1 199 -7,6 -576 -5,1 -1 563
VIHR 8,4 10,3 9,4 345 470 815 -2,6 -182 +3,1 -106
VAS 7,5 7,0 7,2 310 317 627 +1,2 +131 +0,2 -398
KD 5,9 5,1 5,5 244 234 478 +1,3 +126 +2,5 +42
RKP 2,0 2,3 2,1 82 104 186 +0,8 +77 +1,0 +26
PIR 0,4 0,6 0,5 15 29 44 +0,5 +44 -0,1 -40
ITSP 0,3 0,4 0,3 13 17 30 +0,2 +16 +0,2 +12
KÖY 0,2 0,3 0,3 10 15 25 0,0 -2 +0,2 +8
M11 0,3 0,2 0,2 11 10 21 +0,2 +21 0,0 -11
SKP 0,1 0,2 0,1 4 8 12 -0,1 -11 -0,1 -16
SVR 0,1 0,2 0,1 3 7 10 +0,1 +10 +0,1 +7
E252 0,0 0,1 0,0 0 3 3 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä