Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Viitasaari - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 050
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 016
Äänestysprosentti 35,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 950
Äänestysprosentti 2009 32,7% Hylätyt äänet 13
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 34,5 695 +2,0 +62 +2,0 -555
SDP 18,2 366 -8,9 -162 -8,0 -643
PS 14,1 285 +5,4 +115 -2,5 -355
KOK 12,3 247 -0,2 +4 +2,4 -136
KD 8,0 161 +1,8 +41 +2,5 -52
VAS 6,5 131 +2,0 +44 +1,0 -82
VIHR 4,2 84 -2,0 -36 +1,6 -17
PIR 0,4 9 +0,4 +9 +0,1 -3
M11 0,4 9 +0,4 +9 +0,3 +6
RKP 0,3 7 0,0 0 +0,3 +7
ITSP 0,3 7 -0,2 -3 +0,1 +1
KÖY 0,3 7 0,0 +1 +0,3 +7
SKP 0,2 5 -0,1 -1 0,0 -3
SVR 0,1 2 +0,1 +2 +0,1 +2
E252 0,0 1 - - - -

Keski-Suomen vaalipiiri - Viitasaari - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 050
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 016
Äänestysprosentti 35,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 950
Äänestysprosentti 2009 32,7% Hylätyt äänet 13
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,8 32,8 34,5 405 290 695 +2,0 +62 +2,0 -555
SDP 19,2 16,9 18,2 217 149 366 -8,9 -162 -8,0 -643
PS 14,3 13,9 14,1 162 123 285 +5,4 +115 -2,5 -355
KOK 11,9 12,7 12,3 135 112 247 -0,2 +4 +2,4 -136
KD 7,7 8,4 8,0 87 74 161 +1,8 +41 +2,5 -52
VAS 5,1 8,3 6,5 58 73 131 +2,0 +44 +1,0 -82
VIHR 3,5 5,0 4,2 40 44 84 -2,0 -36 +1,6 -17
PIR 0,3 0,7 0,4 3 6 9 +0,4 +9 +0,1 -3
M11 0,6 0,2 0,4 7 2 9 +0,4 +9 +0,3 +6
RKP 0,6 0,0 0,3 7 0 7 0,0 0 +0,3 +7
ITSP 0,3 0,5 0,3 3 4 7 -0,2 -3 +0,1 +1
KÖY 0,4 0,2 0,3 5 2 7 0,0 +1 +0,3 +7
SKP 0,2 0,3 0,2 2 3 5 -0,1 -1 0,0 -3
SVR 0,0 0,2 0,1 0 2 2 +0,1 +2 +0,1 +2
E252 0,1 0,0 0,0 1 0 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä