Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Vimpeli - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 700
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 952
Äänestysprosentti 38,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 994
Äänestysprosentti 2009 38,6% Hylätyt äänet 8
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 49,7 473 -4,1 -62 +23,3 -57
PS 13,7 130 +1,0 +4 -34,9 -848
KD 11,1 106 +6,2 +57 +6,6 +16
VAS 8,5 81 +0,9 +5 +0,4 -82
KOK 6,7 64 -1,8 -21 +0,5 -60
SDP 5,4 51 -1,1 -13 +0,7 -44
VIHR 2,2 21 -0,3 -4 +1,4 +4
ITSP 1,3 12 -0,4 -5 +1,1 +8
PIR 0,6 6 +0,6 +6 +0,5 +3
RKP 0,3 3 +0,3 +3 +0,3 +3
SKP 0,3 3 +0,1 +1 +0,3 +2
KÖY 0,2 2 -0,3 -3 +0,2 +2
M11 0,0 0 0,0 0 0,0 -1
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Vimpeli - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 700
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 952
Äänestysprosentti 38,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 994
Äänestysprosentti 2009 38,6% Hylätyt äänet 8
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 46,3 51,4 49,7 149 324 473 -4,1 -62 +23,3 -57
PS 14,3 13,3 13,7 46 84 130 +1,0 +4 -34,9 -848
KD 12,7 10,3 11,1 41 65 106 +6,2 +57 +6,6 +16
VAS 7,8 8,9 8,5 25 56 81 +0,9 +5 +0,4 -82
KOK 6,5 6,8 6,7 21 43 64 -1,8 -21 +0,5 -60
SDP 7,1 4,4 5,4 23 28 51 -1,1 -13 +0,7 -44
VIHR 3,1 1,7 2,2 10 11 21 -0,3 -4 +1,4 +4
ITSP 0,9 1,4 1,3 3 9 12 -0,4 -5 +1,1 +8
PIR 0,3 0,8 0,6 1 5 6 +0,6 +6 +0,5 +3
RKP 0,3 0,3 0,3 1 2 3 +0,3 +3 +0,3 +3
SKP 0,6 0,2 0,3 2 1 3 +0,1 +1 +0,3 +2
KÖY 0,0 0,3 0,2 0 2 2 -0,3 -3 +0,2 +2
M11 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 -1
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä