Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Virolahti - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 805
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 020
Äänestysprosentti 37,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 085
Äänestysprosentti 2009 38,6% Hylätyt äänet 5
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 47,0 479 +0,8 -22 -0,8 -433
KOK 16,2 165 +2,6 +18 +6,4 -22
PS 15,6 159 +0,5 -5 -3,9 -213
SDP 11,4 116 -5,2 -64 -4,6 -189
KD 3,4 35 +1,0 +9 +0,9 -13
VAS 2,5 25 +0,8 +7 +0,7 -10
VIHR 2,4 24 -0,9 -11 +0,4 -14
RKP 0,6 6 +0,3 +3 +0,6 +6
M11 0,4 4 +0,4 +4 +0,3 +2
KÖY 0,3 3 +0,1 +1 +0,3 +3
PIR 0,2 2 +0,2 +2 +0,1 0
SKP 0,2 2 -0,1 -1 +0,2 +2
ITSP 0,0 0 -0,2 -2 -0,1 -1
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,1 -2
E252 0,0 0 - - - -

Kymen vaalipiiri - Virolahti - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 805
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 020
Äänestysprosentti 37,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 085
Äänestysprosentti 2009 38,6% Hylätyt äänet 5
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 54,7 42,1 47,0 214 265 479 +0,8 -22 -0,8 -433
KOK 14,3 17,3 16,2 56 109 165 +2,6 +18 +6,4 -22
PS 10,5 18,8 15,6 41 118 159 +0,5 -5 -3,9 -213
SDP 10,7 11,8 11,4 42 74 116 -5,2 -64 -4,6 -189
KD 4,1 3,0 3,4 16 19 35 +1,0 +9 +0,9 -13
VAS 2,3 2,5 2,5 9 16 25 +0,8 +7 +0,7 -10
VIHR 1,8 2,7 2,4 7 17 24 -0,9 -11 +0,4 -14
RKP 0,5 0,6 0,6 2 4 6 +0,3 +3 +0,6 +6
M11 0,5 0,3 0,4 2 2 4 +0,4 +4 +0,3 +2
KÖY 0,3 0,3 0,3 1 2 3 +0,1 +1 +0,3 +3
PIR 0,3 0,2 0,2 1 1 2 +0,2 +2 +0,1 0
SKP 0,0 0,3 0,2 0 2 2 -0,1 -1 +0,2 +2
ITSP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,2 -2 -0,1 -1
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä