Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Virrat - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 203
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 263
Äänestysprosentti 37,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 540
Äänestysprosentti 2009 40,4% Hylätyt äänet 13
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,7 854 -4,8 -226 +4,5 -553
PS 15,7 356 +4,6 +73 -6,9 -603
SDP 14,1 320 -2,3 -98 -4,0 -446
KOK 13,5 305 -0,9 -61 +4,0 -97
KD 7,4 167 +2,2 +35 +0,5 -126
VAS 6,0 136 +1,4 +20 +0,7 -90
VIHR 3,4 78 -1,1 -37 +0,9 -29
SKP 0,6 13 +0,3 +5 +0,2 -2
ITSP 0,4 9 -0,1 -3 +0,3 +6
RKP 0,4 8 +0,3 +6 +0,4 +8
KÖY 0,3 7 +0,2 +4 +0,3 +7
M11 0,3 6 +0,3 +6 +0,2 +2
PIR 0,1 3 +0,1 +3 -0,4 -19
SVR 0,0 1 0,0 +1 -0,5 -19
E252 0,0 0 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Virrat - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 203
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 263
Äänestysprosentti 37,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 540
Äänestysprosentti 2009 40,4% Hylätyt äänet 13
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,1 39,8 37,7 349 505 854 -4,8 -226 +4,5 -553
PS 16,5 15,1 15,7 164 192 356 +4,6 +73 -6,9 -603
SDP 15,7 12,9 14,1 156 164 320 -2,3 -98 -4,0 -446
KOK 14,9 12,4 13,5 148 157 305 -0,9 -61 +4,0 -97
KD 8,1 6,9 7,4 80 87 167 +2,2 +35 +0,5 -126
VAS 5,7 6,2 6,0 57 79 136 +1,4 +20 +0,7 -90
VIHR 2,6 4,1 3,4 26 52 78 -1,1 -37 +0,9 -29
SKP 0,4 0,7 0,6 4 9 13 +0,3 +5 +0,2 -2
ITSP 0,2 0,6 0,4 2 7 9 -0,1 -3 +0,3 +6
RKP 0,2 0,5 0,4 2 6 8 +0,3 +6 +0,4 +8
KÖY 0,4 0,2 0,3 4 3 7 +0,2 +4 +0,3 +7
M11 0,1 0,4 0,3 1 5 6 +0,3 +6 +0,2 +2
PIR 0,0 0,2 0,1 0 3 3 +0,1 +3 -0,4 -19
SVR 0,0 0,1 0,0 0 1 1 0,0 +1 -0,5 -19
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä