Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Vöyri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 982
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 858
Äänestysprosentti 55,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 728
Äänestysprosentti 2009 52,9% Hylätyt äänet 6
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 83,7 2 393 -1,4 +70 +5,4 -768
SDP 3,4 96 +0,2 +9 -4,8 -235
KESK 3,3 93 +0,2 +9 +1,4 +16
KD 3,0 85 +1,4 +41 -0,4 -54
KOK 2,1 60 +0,2 +7 +0,4 -8
PS 1,9 54 +0,1 +5 -1,8 -96
VAS 1,1 32 -0,2 -4 -0,2 -20
VIHR 0,7 19 -0,3 -8 +0,2 0
PIR 0,3 8 +0,3 +8 +0,1 0
ITSP 0,2 6 -0,3 -7 0,0 -1
M11 0,2 5 +0,2 +5 +0,2 +3
SKP 0,1 3 0,0 -1 0,0 -3
KÖY 0,1 2 0,0 0 +0,1 +2
SVR 0,1 2 +0,1 +2 +0,1 +1
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Vöyri - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 982
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 858
Äänestysprosentti 55,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 728
Äänestysprosentti 2009 52,9% Hylätyt äänet 6
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 81,3 84,6 83,7 590 1 803 2 393 -1,4 +70 +5,4 -768
SDP 3,7 3,2 3,4 27 69 96 +0,2 +9 -4,8 -235
KESK 4,7 2,8 3,3 34 59 93 +0,2 +9 +1,4 +16
KD 1,8 3,4 3,0 13 72 85 +1,4 +41 -0,4 -54
KOK 1,7 2,3 2,1 12 48 60 +0,2 +7 +0,4 -8
PS 3,0 1,5 1,9 22 32 54 +0,1 +5 -1,8 -96
VAS 1,9 0,8 1,1 14 18 32 -0,2 -4 -0,2 -20
VIHR 0,6 0,7 0,7 4 15 19 -0,3 -8 +0,2 0
PIR 0,1 0,3 0,3 1 7 8 +0,3 +8 +0,1 0
ITSP 0,4 0,1 0,2 3 3 6 -0,3 -7 0,0 -1
M11 0,3 0,1 0,2 2 3 5 +0,2 +5 +0,2 +3
SKP 0,3 0,0 0,1 2 1 3 0,0 -1 0,0 -3
KÖY 0,3 0,0 0,1 2 0 2 0,0 0 +0,1 +2
SVR 0,0 0,1 0,1 0 2 2 +0,1 +2 +0,1 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä