Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Ylitornio - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 864
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 626
Äänestysprosentti 43,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 654
Äänestysprosentti 2009 41,0% Hylätyt äänet 10
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 55,4 901 +6,9 +98 +13,0 -347
VAS 21,2 344 +6,6 +103 +1,4 -237
PS 8,7 142 -0,9 -18 -10,1 -410
KOK 6,3 102 -5,9 -100 +0,5 -68
SDP 4,6 74 -6,3 -106 -5,1 -212
KD 1,5 24 +0,2 +3 +0,8 +3
VIHR 1,4 23 -0,6 -11 -0,3 -27
RKP 0,3 5 +0,2 +4 0,0 -4
KÖY 0,2 3 -0,2 -4 +0,2 +3
ITSP 0,1 2 +0,1 +2 +0,1 +2
SVR 0,1 2 +0,1 +2 0,0 -1
SKP 0,1 2 -0,1 -1 -0,4 -12
PIR 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
M11 0,1 1 +0,1 +1 0,0 -1
E252 0,0 0 - - - -

Lapin vaalipiiri - Ylitornio - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 864
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 626
Äänestysprosentti 43,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 654
Äänestysprosentti 2009 41,0% Hylätyt äänet 10
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 49,8 59,1 55,4 324 577 901 +6,9 +98 +13,0 -347
VAS 19,5 22,2 21,2 127 217 344 +6,6 +103 +1,4 -237
PS 10,9 7,3 8,7 71 71 142 -0,9 -18 -10,1 -410
KOK 8,0 5,1 6,3 52 50 102 -5,9 -100 +0,5 -68
SDP 6,8 3,1 4,6 44 30 74 -6,3 -106 -5,1 -212
KD 1,7 1,3 1,5 11 13 24 +0,2 +3 +0,8 +3
VIHR 2,2 0,9 1,4 14 9 23 -0,6 -11 -0,3 -27
RKP 0,5 0,2 0,3 3 2 5 +0,2 +4 0,0 -4
KÖY 0,2 0,2 0,2 1 2 3 -0,2 -4 +0,2 +3
ITSP 0,2 0,1 0,1 1 1 2 +0,1 +2 +0,1 +2
SVR 0,0 0,2 0,1 0 2 2 +0,1 +2 0,0 -1
SKP 0,2 0,1 0,1 1 1 2 -0,1 -1 -0,4 -12
PIR 0,2 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 +0,1 +1
M11 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 0,0 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä