Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Ylivieska - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 11 419
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 479
Äänestysprosentti 31,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 524
Äänestysprosentti 2009 34,0% Hylätyt äänet 15
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,8 1 698 +0,7 +4 +10,0 -1 064
PS 13,2 460 +3,6 +122 -5,1 -842
KOK 12,4 432 -2,6 -96 +0,1 -443
SDP 9,0 313 -4,1 -147 -7,2 -836
VAS 6,4 224 +2,5 +86 +0,6 -192
KD 4,7 162 +1,5 +52 +1,1 -97
VIHR 3,6 124 -1,7 -62 -0,2 -144
ITSP 0,4 15 +0,3 +9 +0,3 +10
PIR 0,4 15 +0,4 +15 +0,2 -1
M11 0,4 14 +0,4 +14 0,0 -17
SKP 0,2 8 0,0 -1 +0,1 0
RKP 0,2 6 +0,1 +2 +0,1 0
KÖY 0,1 4 -0,1 -2 +0,1 +1
E252 0,1 3 - - - -
SVR 0,0 1 0,0 +1 -0,1 -6

Oulun vaalipiiri - Ylivieska - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 11 419
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 479
Äänestysprosentti 31,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 524
Äänestysprosentti 2009 34,0% Hylätyt äänet 15
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,7 48,9 48,8 718 980 1 698 +0,7 +4 +10,0 -1 064
PS 12,8 13,5 13,2 189 271 460 +3,6 +122 -5,1 -842
KOK 11,9 12,8 12,4 176 256 432 -2,6 -96 +0,1 -443
SDP 10,9 7,6 9,0 161 152 313 -4,1 -147 -7,2 -836
VAS 6,2 6,6 6,4 92 132 224 +2,5 +86 +0,6 -192
KD 5,0 4,4 4,7 74 88 162 +1,5 +52 +1,1 -97
VIHR 2,9 4,0 3,6 43 81 124 -1,7 -62 -0,2 -144
ITSP 0,3 0,5 0,4 5 10 15 +0,3 +9 +0,3 +10
PIR 0,3 0,5 0,4 4 11 15 +0,4 +15 +0,2 -1
M11 0,2 0,5 0,4 3 11 14 +0,4 +14 0,0 -17
SKP 0,3 0,2 0,2 4 4 8 0,0 -1 +0,1 0
RKP 0,3 0,1 0,2 4 2 6 +0,1 +2 +0,1 0
KÖY 0,1 0,1 0,1 2 2 4 -0,1 -2 +0,1 +1
E252 0,0 0,1 0,1 0 3 3 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 0 1 1 0,0 +1 -0,1 -6
Muualla Yle.fi:ssä