Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Ylöjärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 23 762
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 803
Äänestysprosentti 38,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 8 548
Äänestysprosentti 2009 39,2% Hylätyt äänet 47
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,4 2 151 -0,2 +48 +1,6 -1 546
KESK 18,0 1 587 +3,4 +340 +8,0 -36
PS 17,3 1 526 +4,6 +435 -7,9 -2 547
SDP 13,3 1 168 -6,9 -552 -8,1 -2 293
VIHR 9,3 816 -3,4 -265 +3,2 -179
VAS 9,0 792 +0,7 +80 +1,4 -442
KD 6,4 560 +1,9 +182 +1,8 -184
RKP 0,6 55 +0,3 +28 +0,6 +55
SKP 0,5 43 -0,2 -16 -0,1 -55
PIR 0,4 36 +0,4 +36 -0,2 -59
M11 0,3 26 +0,3 +26 +0,2 +10
ITSP 0,2 22 +0,1 +8 +0,1 +7
KÖY 0,1 12 -0,1 -6 +0,1 +12
SVR 0,1 9 +0,1 +9 -0,4 -77
E252 0,0 0 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Ylöjärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 23 762
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 803
Äänestysprosentti 38,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 8 548
Äänestysprosentti 2009 39,2% Hylätyt äänet 47
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 21,7 26,3 24,4 793 1 358 2 151 -0,2 +48 +1,6 -1 546
KESK 19,5 17,0 18,0 712 875 1 587 +3,4 +340 +8,0 -36
PS 18,1 16,8 17,3 659 867 1 526 +4,6 +435 -7,9 -2 547
SDP 14,9 12,1 13,3 542 626 1 168 -6,9 -552 -8,1 -2 293
VIHR 7,0 10,9 9,3 254 562 816 -3,4 -265 +3,2 -179
VAS 9,0 9,0 9,0 329 463 792 +0,7 +80 +1,4 -442
KD 7,3 5,7 6,4 266 294 560 +1,9 +182 +1,8 -184
RKP 0,5 0,7 0,6 19 36 55 +0,3 +28 +0,6 +55
SKP 0,7 0,3 0,5 27 16 43 -0,2 -16 -0,1 -55
PIR 0,5 0,4 0,4 17 19 36 +0,4 +36 -0,2 -59
M11 0,2 0,3 0,3 9 17 26 +0,3 +26 +0,2 +10
ITSP 0,2 0,3 0,2 8 14 22 +0,1 +8 +0,1 +7
KÖY 0,2 0,1 0,1 8 4 12 -0,1 -6 +0,1 +12
SVR 0,1 0,1 0,1 3 6 9 +0,1 +9 -0,4 -77
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä