Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Ypäjä - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 099
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 725
Äänestysprosentti 36,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 720
Äänestysprosentti 2009 34,9% Hylätyt äänet 9
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 38,9 282 -1,8 -11 +1,0 -240
KOK 20,3 147 0,0 +1 +4,7 -68
PS 12,7 92 +3,5 +26 -4,2 -141
VAS 9,2 67 +2,9 +21 +2,2 -30
SDP 7,4 54 -6,4 -46 -6,3 -135
VIHR 5,2 38 +0,2 +2 +1,9 -7
KD 4,0 29 +1,6 +12 +0,5 -19
SKP 0,8 6 +0,1 +1 +0,6 +3
RKP 0,6 4 +0,4 +3 +0,6 +4
PIR 0,4 3 +0,4 +3 -0,7 -12
KÖY 0,3 2 -0,1 -1 +0,3 +2
M11 0,1 1 +0,1 +1 -0,1 -2
ITSP 0,0 0 -0,1 -1 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,1 -2
E252 0,0 0 - - - -

Hämeen vaalipiiri - Ypäjä - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 099
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 725
Äänestysprosentti 36,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 720
Äänestysprosentti 2009 34,9% Hylätyt äänet 9
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,5 41,0 38,9 99 183 282 -1,8 -11 +1,0 -240
KOK 20,1 20,4 20,3 56 91 147 0,0 +1 +4,7 -68
PS 12,5 12,8 12,7 35 57 92 +3,5 +26 -4,2 -141
VAS 10,0 8,7 9,2 28 39 67 +2,9 +21 +2,2 -30
SDP 9,3 6,3 7,4 26 28 54 -6,4 -46 -6,3 -135
VIHR 5,7 4,9 5,2 16 22 38 +0,2 +2 +1,9 -7
KD 5,4 3,1 4,0 15 14 29 +1,6 +12 +0,5 -19
SKP 0,4 1,1 0,8 1 5 6 +0,1 +1 +0,6 +3
RKP 0,4 0,7 0,6 1 3 4 +0,4 +3 +0,6 +4
PIR 0,4 0,4 0,4 1 2 3 +0,4 +3 -0,7 -12
KÖY 0,0 0,4 0,3 0 2 2 -0,1 -1 +0,3 +2
M11 0,4 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 -0,1 -2
ITSP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,1 -1 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä