Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Reaalilaskenta Laajat tiedot

Koko maa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
 • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)
 • paikkamäärä

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 440 297
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 728 294
Äänestysprosentti 41,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 664 831
Äänestysprosentti 2009 40,3% Hylätyt äänet 9 743
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 22,6 390 376 3 -0,6 +3 960 0 +2,2 -208 762
KESK 19,7 339 895 3 +0,6 +23 097 0 +3,9 -123 371
PS 12,9 222 457 2 +3,1 +59 527 +1 -6,2 -337 618
SDP 12,3 212 781 2 -5,2 -79 270 0 -6,8 -348 777
VIHR 9,3 161 263 1 -3,1 -45 176 -1 +2,0 -51 909
VAS 9,3 161 074 1 +3,4 +62 384 +1 +1,2 -77 965
RKP 6,8 116 747 1 +0,7 +15 294 0 +2,5 -9 038
KD 5,2 90 586 0 +1,1 +21 128 -1 +1,2 -27 867
PIR 0,7 12 378 0 +0,7 +12 378 0 +0,2 -2 725
SKP 0,3 5 932 0 -0,1 -2 157 0 0,0 -3 300
ITSP 0,3 5 668 0 +0,1 +2 105 0 +0,2 +2 432
M11 0,3 4 768 0 +0,3 +4 768 0 0,0 -2 736
KÖY 0,2 2 667 0 -0,1 -1 671 0 +0,2 +1 332
SVR 0,1 1 176 0 +0,1 +1 176 0 0,0 -3 109
E252 0,0 526 0 0,0 +526 0 0,0 +526

Koko maa - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
 • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
 • puoluen kannatus yhteensä
 • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
 • äänimäärä vaalipäivänä
 • kokonaisäänimäärä
 • paikkamäärä
 • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
 • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 440 297
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 728 294
Äänestysprosentti 41,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 664 831
Äänestysprosentti 2009 40,3% Hylätyt äänet 9 743
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkaa Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkaa Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 22,8 22,5 22,6 165 750 224 626 390 376 3 -0,6 +3 960 0 +2,2 -208 762
KESK 21,0 18,7 19,7 152 948 186 947 339 895 3 +0,6 +23 097 0 +3,9 -123 371
PS 12,9 12,9 12,9 93 880 128 577 222 457 2 +3,1 +59 527 +1 -6,2 -337 618
SDP 13,7 11,3 12,3 99 846 112 935 212 781 2 -5,2 -79 270 0 -6,8 -348 777
VIHR 7,6 10,6 9,3 55 536 105 727 161 263 1 -3,1 -45 176 -1 +2,0 -51 909
VAS 9,1 9,5 9,3 66 434 94 640 161 074 1 +3,4 +62 384 +1 +1,2 -77 965
RKP 5,6 7,6 6,8 40 520 76 227 116 747 1 +0,7 +15 294 0 +2,5 -9 038
KD 5,6 5,0 5,2 40 803 49 783 90 586 0 +1,1 +21 128 -1 +1,2 -27 867
PIR 0,5 0,9 0,7 3 638 8 740 12 378 0 +0,7 +12 378 0 +0,2 -2 725
SKP 0,4 0,3 0,3 3 017 2 915 5 932 0 -0,1 -2 157 0 0,0 -3 300
ITSP 0,3 0,4 0,3 2 151 3 517 5 668 0 +0,1 +2 105 0 +0,2 +2 432
M11 0,3 0,3 0,3 1 918 2 850 4 768 0 +0,3 +4 768 0 0,0 -2 736
KÖY 0,2 0,1 0,2 1 277 1 390 2 667 0 -0,1 -1 671 0 +0,2 +1 332
SVR 0,1 0,1 0,1 470 706 1 176 0 +0,1 +1 176 0 0,0 -3 109
E252 0,0 0,0 0,0 209 317 526 0 0,0 +526 0 0,0 +526
Muualla Yle.fi:ssä