Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 26 391
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 12 127
Äänestysprosentti 57,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 9 755
Äänestysprosentti 2009 48,2% Hylätyt äänet 183
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 90,5 10 972 +2,7 +2 408 +90,5 +10 972
SDP 2,4 297 -3,4 -276 +2,4 +297
VIHR 1,8 221 0,0 +46 +1,8 +221
KOK 1,5 184 +0,6 +94 +1,5 +184
VAS 1,0 127 +0,6 +81 +1,0 +127
KESK 0,7 84 -0,4 -18 +0,7 +84
KD 0,6 70 +0,3 +39 +0,6 +70
PS 0,6 67 +0,2 +29 +0,6 +67
PIR 0,4 46 +0,4 +46 +0,4 +46
ITSP 0,1 17 -0,8 -76 +0,1 +17
M11 0,1 15 +0,1 +15 +0,1 +15
SKP 0,1 13 0,0 0 +0,1 +13
SVR 0,1 8 +0,1 +8 +0,1 +8
KÖY 0,0 3 -0,1 -6 0,0 +3
E252 0,0 3 0,0 +3 0,0 +3

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 26 391
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 12 127
Äänestysprosentti 57,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 9 755
Äänestysprosentti 2009 48,2% Hylätyt äänet 183
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 90,0 90,7 90,5 3 524 7 448 10 972 +2,7 +2 408 +90,5 +10 972
SDP 2,8 2,3 2,4 108 189 297 -3,4 -276 +2,4 +297
VIHR 1,5 2,0 1,8 58 163 221 0,0 +46 +1,8 +221
KOK 2,1 1,2 1,5 83 101 184 +0,6 +94 +1,5 +184
VAS 1,1 1,0 1,0 45 82 127 +0,6 +81 +1,0 +127
KESK 0,5 0,8 0,7 21 63 84 -0,4 -18 +0,7 +84
KD 0,6 0,6 0,6 23 47 70 +0,3 +39 +0,6 +70
PS 0,6 0,5 0,6 23 44 67 +0,2 +29 +0,6 +67
PIR 0,5 0,3 0,4 18 28 46 +0,4 +46 +0,4 +46
ITSP 0,1 0,1 0,1 5 12 17 -0,8 -76 +0,1 +17
M11 0,1 0,1 0,1 5 10 15 +0,1 +15 +0,1 +15
SKP 0,1 0,1 0,1 3 10 13 0,0 0 +0,1 +13
SVR 0,0 0,1 0,1 0 8 8 +0,1 +8 +0,1 +8
KÖY 0,0 0,0 0,0 1 2 3 -0,1 -6 0,0 +3
E252 0,0 0,0 0,0 0 3 3 0,0 +3 0,0 +3
Muualla Yle.fi:ssä