Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Etelä-Savon vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 128 519
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 44 726
Äänestysprosentti 36,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 45 055
Äänestysprosentti 2009 35,7% Hylätyt äänet 359
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,2 16 177 +3,8 +1 581 +9,4 -6 162
KOK 17,8 7 960 -1,4 -678 +3,7 -3 829
SDP 14,3 6 397 -5,6 -2 555 -9,7 -13 587
PS 12,7 5 680 +3,0 +1 300 -7,8 -11 427
KD 6,9 3 096 +0,3 +90 +2,4 -660
VIHR 5,9 2 632 -2,0 -942 -1,2 -3 288
VAS 4,4 1 947 +1,9 +845 +2,2 +93
RKP 0,5 205 +0,2 +87 +0,5 +205
PIR 0,4 191 +0,4 +191 +0,1 -52
SKP 0,3 117 -0,1 -27 +0,2 +43
ITSP 0,2 109 +0,1 +45 0,0 -49
M11 0,2 88 +0,2 +88 +0,1 -23
KÖY 0,2 82 -0,1 -43 +0,2 +82
SVR 0,1 31 +0,1 +31 +0,1 -4
E252 0,0 14 0,0 +14 0,0 +14

Etelä-Savon vaalipiiri - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 128 519
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 44 726
Äänestysprosentti 36,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 45 055
Äänestysprosentti 2009 35,7% Hylätyt äänet 359
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,6 35,7 36,2 8 610 7 567 16 177 +3,8 +1 581 +9,4 -6 162
KOK 18,0 17,6 17,8 4 236 3 724 7 960 -1,4 -678 +3,7 -3 829
SDP 15,8 12,6 14,3 3 717 2 680 6 397 -5,6 -2 555 -9,7 -13 587
PS 11,7 13,8 12,7 2 765 2 915 5 680 +3,0 +1 300 -7,8 -11 427
KD 7,3 6,5 6,9 1 728 1 368 3 096 +0,3 +90 +2,4 -660
VIHR 5,1 6,8 5,9 1 190 1 442 2 632 -2,0 -942 -1,2 -3 288
VAS 3,9 4,9 4,4 915 1 032 1 947 +1,9 +845 +2,2 +93
RKP 0,4 0,5 0,5 100 105 205 +0,2 +87 +0,5 +205
PIR 0,3 0,6 0,4 74 117 191 +0,4 +191 +0,1 -52
SKP 0,2 0,3 0,3 55 62 117 -0,1 -27 +0,2 +43
ITSP 0,2 0,3 0,2 45 64 109 +0,1 +45 0,0 -49
M11 0,2 0,2 0,2 44 44 88 +0,2 +88 +0,1 -23
KÖY 0,2 0,2 0,2 42 40 82 -0,1 -43 +0,2 +82
SVR 0,1 0,1 0,1 15 16 31 +0,1 +31 +0,1 -4
E252 0,0 0,0 0,0 4 10 14 0,0 +14 0,0 +14
Muualla Yle.fi:ssä