Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 308 083
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 111 664
Äänestysprosentti 37,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 112 268
Äänestysprosentti 2009 38,3% Hylätyt äänet 816
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,5 30 723 -2,4 -2 844 +5,0 -14 795
KESK 17,3 19 362 +2,0 +2 187 +4,1 -7 457
SDP 16,2 18 080 -7,7 -8 762 -7,9 -30 683
PS 15,6 17 397 +5,2 +5 708 -5,0 -24 423
VAS 7,5 8 419 +2,5 +2 785 +0,6 -5 519
KD 7,1 7 976 +2,2 +2 414 +0,3 -5 726
VIHR 6,0 6 718 -2,0 -2 239 +1,5 -2 447
RKP 0,7 767 +0,3 +363 +0,7 +767
PIR 0,5 561 +0,5 +561 0,0 -513
SKP 0,5 530 -0,1 -153 +0,2 -174
ITSP 0,3 389 +0,2 +209 +0,3 +309
M11 0,3 380 +0,3 +380 +0,1 +5
KÖY 0,2 231 0,0 -20 +0,2 +231
SVR 0,1 93 +0,1 +93 0,0 -12
E252 0,0 38 0,0 +38 0,0 +38

Hämeen vaalipiiri - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 308 083
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 111 664
Äänestysprosentti 37,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 112 268
Äänestysprosentti 2009 38,3% Hylätyt äänet 816
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 28,6 26,6 27,5 14 236 16 487 30 723 -2,4 -2 844 +5,0 -14 795
KESK 17,3 17,4 17,3 8 623 10 739 19 362 +2,0 +2 187 +4,1 -7 457
SDP 17,2 15,4 16,2 8 568 9 512 18 080 -7,7 -8 762 -7,9 -30 683
PS 14,9 16,1 15,6 7 422 9 975 17 397 +5,2 +5 708 -5,0 -24 423
VAS 6,9 8,0 7,5 3 441 4 978 8 419 +2,5 +2 785 +0,6 -5 519
KD 7,4 6,9 7,1 3 698 4 278 7 976 +2,2 +2 414 +0,3 -5 726
VIHR 5,0 6,9 6,0 2 477 4 241 6 718 -2,0 -2 239 +1,5 -2 447
RKP 0,7 0,7 0,7 346 421 767 +0,3 +363 +0,7 +767
PIR 0,4 0,6 0,5 180 381 561 +0,5 +561 0,0 -513
SKP 0,6 0,4 0,5 291 239 530 -0,1 -153 +0,2 -174
ITSP 0,3 0,4 0,3 147 242 389 +0,2 +209 +0,3 +309
M11 0,3 0,4 0,3 162 218 380 +0,3 +380 +0,1 +5
KÖY 0,2 0,2 0,2 123 108 231 0,0 -20 +0,2 +231
SVR 0,1 0,1 0,1 51 42 93 +0,1 +93 0,0 -12
E252 0,0 0,0 0,0 16 22 38 0,0 +38 0,0 +38
Muualla Yle.fi:ssä