Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 225 508
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 81 347
Äänestysprosentti 37,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 76 713
Äänestysprosentti 2009 36,0% Hylätyt äänet 492
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 24,3 19 796 -0,3 +875 +2,5 -12 566
KOK 17,8 14 483 +1,2 +1 771 +2,8 -7 811
PS 16,9 13 722 +7,3 +6 386 -1,2 -13 091
SDP 14,2 11 514 -9,4 -6 586 -7,0 -19 983
VAS 9,5 7 690 +3,5 +3 116 +0,5 -5 676
VIHR 8,1 6 600 -3,0 -1 938 +1,6 -3 001
KD 6,6 5 379 +0,7 +871 +0,2 -4 192
PIR 0,9 717 +0,9 +717 +0,1 -518
RKP 0,5 427 +0,2 +140 +0,5 +427
SKP 0,4 366 -0,2 -121 -0,1 -436
ITSP 0,3 253 0,0 +28 +0,2 +133
M11 0,2 200 +0,2 +200 0,0 -39
KÖY 0,2 138 -0,1 -59 +0,2 +138
SVR 0,1 49 +0,1 +49 +0,1 +14
E252 0,0 13 0,0 +13 0,0 +13

Keski-Suomen vaalipiiri - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 225 508
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 81 347
Äänestysprosentti 37,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 76 713
Äänestysprosentti 2009 36,0% Hylätyt äänet 492
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 24,9 23,9 24,3 8 765 11 031 19 796 -0,3 +875 +2,5 -12 566
KOK 17,5 18,0 17,8 6 167 8 316 14 483 +1,2 +1 771 +2,8 -7 811
PS 17,0 16,8 16,9 5 995 7 727 13 722 +7,3 +6 386 -1,2 -13 091
SDP 15,0 13,5 14,2 5 295 6 219 11 514 -9,4 -6 586 -7,0 -19 983
VAS 9,3 9,5 9,5 3 290 4 400 7 690 +3,5 +3 116 +0,5 -5 676
VIHR 6,7 9,2 8,1 2 372 4 228 6 600 -3,0 -1 938 +1,6 -3 001
KD 6,9 6,4 6,6 2 438 2 941 5 379 +0,7 +871 +0,2 -4 192
PIR 0,7 1,0 0,9 244 473 717 +0,9 +717 +0,1 -518
RKP 0,6 0,5 0,5 194 233 427 +0,2 +140 +0,5 +427
SKP 0,5 0,4 0,4 193 173 366 -0,2 -121 -0,1 -436
ITSP 0,3 0,3 0,3 106 147 253 0,0 +28 +0,2 +133
M11 0,2 0,3 0,2 76 124 200 +0,2 +200 0,0 -39
KÖY 0,2 0,2 0,2 65 73 138 -0,1 -59 +0,2 +138
SVR 0,1 0,1 0,1 19 30 49 +0,1 +49 +0,1 +14
E252 0,0 0,0 0,0 6 7 13 0,0 +13 0,0 +13
Muualla Yle.fi:ssä