Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 259 591
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 84 541
Äänestysprosentti 34,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 87 724
Äänestysprosentti 2009 34,9% Hylätyt äänet 636
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 22,5 19 010 +0,9 +53 +4,5 -11 384
KESK 21,9 18 539 0,0 -662 +5,1 -9 938
PS 17,9 15 163 +4,4 +3 296 -5,4 -24 194
SDP 15,6 13 163 -7,9 -7 461 -9,0 -28 381
KD 6,8 5 753 +2,1 +1 612 +0,2 -5 361
VIHR 6,4 5 447 -2,0 -1 935 +2,2 -1 642
VAS 6,0 5 048 +1,8 +1 391 +0,3 -4 663
RKP 1,0 832 +0,4 +356 +1,0 +832
PIR 0,6 470 +0,6 +470 +0,4 +94
SKP 0,3 290 0,0 -36 +0,3 +290
ITSP 0,3 286 +0,1 +36 +0,2 +68
M11 0,3 256 +0,3 +256 0,0 -207
KÖY 0,2 191 -0,1 -74 +0,2 +191
SVR 0,1 71 +0,1 +71 0,0 -79
E252 0,0 22 0,0 +22 0,0 +22

Kymen vaalipiiri - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 259 591
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 84 541
Äänestysprosentti 34,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 87 724
Äänestysprosentti 2009 34,9% Hylätyt äänet 636
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 23,5 21,7 22,5 8 660 10 350 19 010 +0,9 +53 +4,5 -11 384
KESK 21,4 22,3 21,9 7 896 10 643 18 539 0,0 -662 +5,1 -9 938
PS 16,4 19,1 17,9 6 060 9 103 15 163 +4,4 +3 296 -5,4 -24 194
SDP 17,4 14,1 15,6 6 430 6 733 13 163 -7,9 -7 461 -9,0 -28 381
KD 7,5 6,3 6,8 2 771 2 982 5 753 +2,1 +1 612 +0,2 -5 361
VIHR 5,7 7,0 6,4 2 113 3 334 5 447 -2,0 -1 935 +2,2 -1 642
VAS 5,3 6,5 6,0 1 948 3 100 5 048 +1,8 +1 391 +0,3 -4 663
RKP 1,0 1,0 1,0 378 454 832 +0,4 +356 +1,0 +832
PIR 0,4 0,7 0,6 143 327 470 +0,6 +470 +0,4 +94
SKP 0,4 0,3 0,3 133 157 290 0,0 -36 +0,3 +290
ITSP 0,3 0,4 0,3 111 175 286 +0,1 +36 +0,2 +68
M11 0,3 0,3 0,3 114 142 256 +0,3 +256 0,0 -207
KÖY 0,3 0,2 0,2 93 98 191 -0,1 -74 +0,2 +191
SVR 0,1 0,1 0,1 24 47 71 +0,1 +71 0,0 -79
E252 0,0 0,0 0,0 12 10 22 0,0 +22 0,0 +22
Muualla Yle.fi:ssä