Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 162 041
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 53 948
Äänestysprosentti 37,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 52 409
Äänestysprosentti 2009 35,9% Hylätyt äänet 467
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 44,0 23 752 +9,6 +5 708 +11,8 -8 259
VAS 14,2 7 644 +3,0 +1 765 -2,5 -8 990
KOK 12,1 6 510 -6,1 -2 990 -0,4 -5 956
PS 10,8 5 853 -1,1 -413 -9,7 -14 483
SDP 8,3 4 461 -6,4 -3 231 -3,5 -7 286
VIHR 4,5 2 429 -1,0 -468 +1,1 -979
KD 3,2 1 746 +1,0 +594 +1,6 +120
RKP 0,9 489 +0,6 +354 +0,5 +63
PIR 0,6 315 +0,6 +315 +0,6 +315
ITSP 0,4 213 +0,3 +139 +0,4 +213
SKP 0,4 205 -0,1 -49 +0,1 -62
M11 0,4 191 +0,4 +191 +0,3 +67
KÖY 0,2 87 -0,2 -106 +0,2 +87
SVR 0,1 46 +0,1 +46 0,0 -7
E252 0,0 7 0,0 +7 0,0 +7

Lapin vaalipiiri - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 162 041
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 53 948
Äänestysprosentti 37,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 52 409
Äänestysprosentti 2009 35,9% Hylätyt äänet 467
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 44,0 44,0 44,0 11 902 11 850 23 752 +9,6 +5 708 +11,8 -8 259
VAS 13,4 14,9 14,2 3 623 4 021 7 644 +3,0 +1 765 -2,5 -8 990
KOK 12,6 11,6 12,1 3 400 3 110 6 510 -6,1 -2 990 -0,4 -5 956
PS 10,5 11,2 10,8 2 831 3 022 5 853 -1,1 -413 -9,7 -14 483
SDP 9,3 7,2 8,3 2 525 1 936 4 461 -6,4 -3 231 -3,5 -7 286
VIHR 4,0 5,0 4,5 1 085 1 344 2 429 -1,0 -468 +1,1 -979
KD 3,4 3,1 3,2 914 832 1 746 +1,0 +594 +1,6 +120
RKP 0,9 0,9 0,9 250 239 489 +0,6 +354 +0,5 +63
PIR 0,5 0,7 0,6 135 180 315 +0,6 +315 +0,6 +315
ITSP 0,3 0,5 0,4 91 122 213 +0,3 +139 +0,4 +213
SKP 0,4 0,3 0,4 113 92 205 -0,1 -49 +0,1 -62
M11 0,4 0,3 0,4 98 93 191 +0,4 +191 +0,3 +67
KÖY 0,2 0,2 0,2 43 44 87 -0,2 -106 +0,2 +87
SVR 0,1 0,1 0,1 20 26 46 +0,1 +46 0,0 -7
E252 0,0 0,0 0,0 6 1 7 0,0 +7 0,0 +7
Muualla Yle.fi:ssä