Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 384 025
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 136 458
Äänestysprosentti 37,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 124 803
Äänestysprosentti 2009 35,3% Hylätyt äänet 687
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 39,8 54 327 +0,3 +5 018 +6,4 -27 131
VAS 17,4 23 726 +9,3 +13 587 +2,9 -11 696
KOK 13,0 17 794 -1,6 -463 +1,1 -11 108
PS 12,3 16 815 +1,4 +3 180 -7,8 -32 273
SDP 7,3 9 976 -7,2 -8 186 -3,7 -16 885
VIHR 4,9 6 649 -2,9 -3 035 0,0 -5 311
KD 3,1 4 178 +0,5 +1 007 +0,3 -2 539
PIR 0,6 858 +0,6 +858 +0,3 +91
RKP 0,5 674 +0,3 +381 +0,3 +230
ITSP 0,3 422 +0,1 +206 +0,2 +233
M11 0,3 388 +0,3 +388 -0,1 -474
SKP 0,3 350 -0,1 -156 +0,2 +13
KÖY 0,1 170 -0,3 -400 0,0 -31
SVR 0,1 104 +0,1 +104 0,0 -119
E252 0,0 27 0,0 +27 0,0 +27

Oulun vaalipiiri - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 384 025
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 136 458
Äänestysprosentti 37,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 124 803
Äänestysprosentti 2009 35,3% Hylätyt äänet 687
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 39,6 40,0 39,8 23 403 30 924 54 327 +0,3 +5 018 +6,4 -27 131
VAS 18,0 16,9 17,4 10 628 13 098 23 726 +9,3 +13 587 +2,9 -11 696
KOK 12,7 13,3 13,0 7 506 10 288 17 794 -1,6 -463 +1,1 -11 108
PS 12,4 12,3 12,3 7 314 9 501 16 815 +1,4 +3 180 -7,8 -32 273
SDP 8,1 6,7 7,3 4 767 5 209 9 976 -7,2 -8 186 -3,7 -16 885
VIHR 4,0 5,5 4,9 2 358 4 291 6 649 -2,9 -3 035 0,0 -5 311
KD 3,3 2,9 3,1 1 932 2 246 4 178 +0,5 +1 007 +0,3 -2 539
PIR 0,5 0,7 0,6 281 577 858 +0,6 +858 +0,3 +91
RKP 0,5 0,5 0,5 285 389 674 +0,3 +381 +0,3 +230
ITSP 0,3 0,4 0,3 150 272 422 +0,1 +206 +0,2 +233
M11 0,3 0,3 0,3 162 226 388 +0,3 +388 -0,1 -474
SKP 0,3 0,2 0,3 189 161 350 -0,1 -156 +0,2 +13
KÖY 0,1 0,1 0,1 85 85 170 -0,3 -400 0,0 -31
SVR 0,1 0,1 0,1 43 61 104 +0,1 +104 0,0 -119
E252 0,0 0,0 0,0 10 17 27 0,0 +27 0,0 +27
Muualla Yle.fi:ssä