Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 406 734
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 157 659
Äänestysprosentti 40,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 152 875
Äänestysprosentti 2009 40,5% Hylätyt äänet 858
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,3 41 402 +0,3 +1 752 +4,0 -19 632
KESK 15,2 23 939 +1,8 +3 421 +4,8 -4 658
PS 14,0 22 035 +2,5 +4 521 -7,1 -35 809
SDP 13,2 20 800 -5,3 -7 462 -8,4 -38 401
VIHR 11,8 18 576 -3,7 -5 049 +3,5 -4 096
VAS 10,1 15 869 +2,5 +4 348 +1,8 -6 948
KD 6,2 9 740 +1,2 +2 141 +1,2 -3 865
PIR 0,9 1 483 +0,9 +1 483 0,0 -1 056
RKP 0,8 1 337 +0,4 +607 +0,8 +1 337
SKP 0,5 823 -0,3 -375 -0,2 -1 190
ITSP 0,4 627 +0,2 +266 +0,3 +439
M11 0,4 552 +0,4 +552 +0,1 -138
KÖY 0,2 256 -0,1 -98 +0,2 +256
SVR 0,1 172 +0,1 +172 -0,5 -1 345
E252 0,0 48 0,0 +48 0,0 +48

Pirkanmaan vaalipiiri - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 406 734
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 157 659
Äänestysprosentti 40,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 152 875
Äänestysprosentti 2009 40,5% Hylätyt äänet 858
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,1 26,4 26,3 18 199 23 203 41 402 +0,3 +1 752 +4,0 -19 632
KESK 15,4 15,0 15,2 10 749 13 190 23 939 +1,8 +3 421 +4,8 -4 658
PS 14,0 14,0 14,0 9 755 12 280 22 035 +2,5 +4 521 -7,1 -35 809
SDP 14,8 11,9 13,2 10 312 10 488 20 800 -5,3 -7 462 -8,4 -38 401
VIHR 9,6 13,5 11,8 6 693 11 883 18 576 -3,7 -5 049 +3,5 -4 096
VAS 10,0 10,1 10,1 6 948 8 921 15 869 +2,5 +4 348 +1,8 -6 948
KD 6,8 5,7 6,2 4 733 5 007 9 740 +1,2 +2 141 +1,2 -3 865
PIR 0,7 1,1 0,9 511 972 1 483 +0,9 +1 483 0,0 -1 056
RKP 0,9 0,8 0,8 617 720 1 337 +0,4 +607 +0,8 +1 337
SKP 0,7 0,4 0,5 454 369 823 -0,3 -375 -0,2 -1 190
ITSP 0,4 0,4 0,4 249 378 627 +0,2 +266 +0,3 +439
M11 0,3 0,4 0,4 220 332 552 +0,4 +552 +0,1 -138
KÖY 0,2 0,1 0,2 133 123 256 -0,1 -98 +0,2 +256
SVR 0,1 0,1 0,1 74 98 172 +0,1 +172 -0,5 -1 345
E252 0,0 0,0 0,0 17 31 48 0,0 +48 0,0 +48
Muualla Yle.fi:ssä