Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 136 537
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 43 454
Äänestysprosentti 32,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 44 489
Äänestysprosentti 2009 33,7% Hylätyt äänet 263
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 28,2 12 274 +0,7 +2 +2,0 -10 539
SDP 19,0 8 263 -1,4 -829 -7,4 -14 758
PS 14,1 6 144 +2,9 +1 164 -9,0 -14 019
KOK 12,1 5 248 -0,1 -171 +1,6 -3 902
VIHR 11,1 4 811 -7,4 -3 422 +5,7 +90
VAS 6,8 2 955 +3,4 +1 451 +2,6 -701
KD 6,3 2 741 +1,6 +638 +3,5 +260
PIR 0,7 292 +0,7 +292 +0,3 -14
RKP 0,4 193 +0,2 +102 +0,4 +193
SKP 0,4 164 -0,2 -75 +0,1 -119
ITSP 0,3 126 0,0 -11 +0,2 +37
M11 0,3 117 +0,3 +117 0,0 -129
KÖY 0,2 77 -0,1 -45 +0,2 +77
SVR 0,1 35 +0,1 +35 0,0 -71
E252 0,0 14 0,0 +14 0,0 +14

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 136 537
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 43 454
Äänestysprosentti 32,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 44 489
Äänestysprosentti 2009 33,7% Hylätyt äänet 263
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 29,2 27,5 28,2 5 790 6 484 12 274 +0,7 +2 +2,0 -10 539
SDP 20,8 17,5 19,0 4 127 4 136 8 263 -1,4 -829 -7,4 -14 758
PS 13,3 14,8 14,1 2 645 3 499 6 144 +2,9 +1 164 -9,0 -14 019
KOK 11,5 12,6 12,1 2 277 2 971 5 248 -0,1 -171 +1,6 -3 902
VIHR 9,9 12,0 11,1 1 971 2 840 4 811 -7,4 -3 422 +5,7 +90
VAS 6,3 7,2 6,8 1 255 1 700 2 955 +3,4 +1 451 +2,6 -701
KD 6,7 6,0 6,3 1 332 1 409 2 741 +1,6 +638 +3,5 +260
PIR 0,5 0,8 0,7 105 187 292 +0,7 +292 +0,3 -14
RKP 0,4 0,5 0,4 79 114 193 +0,2 +102 +0,4 +193
SKP 0,4 0,3 0,4 84 80 164 -0,2 -75 +0,1 -119
ITSP 0,3 0,3 0,3 55 71 126 0,0 -11 +0,2 +37
M11 0,3 0,3 0,3 54 63 117 +0,3 +117 0,0 -129
KÖY 0,3 0,1 0,2 50 27 77 -0,1 -45 +0,2 +77
SVR 0,1 0,1 0,1 10 25 35 +0,1 +35 0,0 -71
E252 0,0 0,0 0,0 7 7 14 0,0 +14 0,0 +14
Muualla Yle.fi:ssä