Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 205 404
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 69 919
Äänestysprosentti 35,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 67 708
Äänestysprosentti 2009 34,3% Hylätyt äänet 347
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,7 23 587 +0,7 +1 223 +8,3 -9 775
KOK 15,8 11 051 +0,3 +572 -0,6 -10 510
PS 14,4 10 067 +4,2 +3 136 -6,4 -17 260
SDP 10,7 7 492 -5,2 -3 300 -7,6 -16 588
VAS 8,9 6 224 +2,5 +1 890 +0,5 -4 868
KD 7,6 5 298 -0,9 -413 +3,7 +158
VIHR 6,6 4 644 -2,3 -1 434 +1,1 -2 562
SKP 0,5 379 +0,2 +130 +0,2 -32
RKP 0,5 356 +0,3 +202 +0,5 +356
PIR 0,5 319 +0,5 +319 +0,5 +319
ITSP 0,3 191 +0,1 +105 +0,2 +19
M11 0,2 148 +0,2 +148 -0,2 -356
KÖY 0,1 100 -0,1 -72 0,0 -32
SVR 0,1 45 +0,1 +45 0,0 -132
E252 0,0 18 0,0 +18 0,0 +18

Pohjois-Savon vaalipiiri - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 205 404
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 69 919
Äänestysprosentti 35,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 67 708
Äänestysprosentti 2009 34,3% Hylätyt äänet 347
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,4 32,3 33,7 11 512 12 075 23 587 +0,7 +1 223 +8,3 -9 775
KOK 15,4 16,2 15,8 4 998 6 053 11 051 +0,3 +572 -0,6 -10 510
PS 13,6 15,1 14,4 4 436 5 631 10 067 +4,2 +3 136 -6,4 -17 260
SDP 11,8 9,8 10,7 3 826 3 666 7 492 -5,2 -3 300 -7,6 -16 588
VAS 8,4 9,4 8,9 2 723 3 501 6 224 +2,5 +1 890 +0,5 -4 868
KD 8,1 7,2 7,6 2 619 2 679 5 298 -0,9 -413 +3,7 +158
VIHR 5,3 7,8 6,6 1 732 2 912 4 644 -2,3 -1 434 +1,1 -2 562
SKP 0,6 0,5 0,5 185 194 379 +0,2 +130 +0,2 -32
RKP 0,5 0,5 0,5 170 186 356 +0,3 +202 +0,5 +356
PIR 0,3 0,6 0,5 102 217 319 +0,5 +319 +0,5 +319
ITSP 0,2 0,3 0,3 77 114 191 +0,1 +105 +0,2 +19
M11 0,2 0,2 0,2 80 68 148 +0,2 +148 -0,2 -356
KÖY 0,1 0,2 0,1 43 57 100 -0,1 -72 0,0 -32
SVR 0,1 0,1 0,1 18 27 45 +0,1 +45 0,0 -132
E252 0,0 0,0 0,0 12 6 18 0,0 +18 0,0 +18
Muualla Yle.fi:ssä