Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 185 931
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 63 219
Äänestysprosentti 35,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 67 361
Äänestysprosentti 2009 37,1% Hylätyt äänet 404
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 21,3 13 438 -1,0 -1 564 +3,7 -8 717
KESK 21,0 13 256 -2,0 -2 208 +4,9 -7 054
PS 17,5 11 036 +5,8 +3 162 -6,1 -18 780
SDP 16,5 10 460 -5,2 -4 166 -7,5 -19 852
VAS 10,6 6 730 +2,4 +1 167 -0,3 -7 048
KD 6,4 4 059 +2,1 +1 120 +3,0 -247
VIHR 4,4 2 754 -1,9 -1 447 +0,6 -2 081
RKP 0,7 469 +0,2 +129 +0,7 +469
PIR 0,5 289 +0,5 +289 +0,5 +289
ITSP 0,4 227 +0,1 +52 +0,3 +59
SKP 0,3 187 0,0 -44 +0,2 +58
M11 0,3 166 +0,3 +166 +0,2 +7
KÖY 0,1 92 -0,1 -72 +0,1 +92
SVR 0,1 39 +0,1 +39 +0,1 -3
E252 0,0 17 0,0 +17 0,0 +17

Satakunnan vaalipiiri - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 185 931
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 63 219
Äänestysprosentti 35,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 67 361
Äänestysprosentti 2009 37,1% Hylätyt äänet 404
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 21,9 20,7 21,3 6 639 6 799 13 438 -1,0 -1 564 +3,7 -8 717
KESK 20,5 21,4 21,0 6 224 7 032 13 256 -2,0 -2 208 +4,9 -7 054
PS 16,6 18,3 17,5 5 030 6 006 11 036 +5,8 +3 162 -6,1 -18 780
SDP 17,6 15,6 16,5 5 344 5 116 10 460 -5,2 -4 166 -7,5 -19 852
VAS 10,2 11,0 10,6 3 106 3 624 6 730 +2,4 +1 167 -0,3 -7 048
KD 7,1 5,8 6,4 2 161 1 898 4 059 +2,1 +1 120 +3,0 -247
VIHR 3,8 4,8 4,4 1 169 1 585 2 754 -1,9 -1 447 +0,6 -2 081
RKP 0,7 0,7 0,7 224 245 469 +0,2 +129 +0,7 +469
PIR 0,3 0,6 0,5 105 184 289 +0,5 +289 +0,5 +289
ITSP 0,4 0,4 0,4 110 117 227 +0,1 +52 +0,3 +59
SKP 0,3 0,2 0,3 105 82 187 0,0 -44 +0,2 +58
M11 0,3 0,2 0,3 86 80 166 +0,3 +166 +0,2 +7
KÖY 0,1 0,1 0,1 45 47 92 -0,1 -72 +0,1 +92
SVR 0,1 0,0 0,1 24 15 39 +0,1 +39 +0,1 -3
E252 0,0 0,0 0,0 7 10 17 0,0 +17 0,0 +17
Muualla Yle.fi:ssä