Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 741 958
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 321 676
Äänestysprosentti 45,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 302 684
Äänestysprosentti 2009 44,3% Hylätyt äänet 1 528
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 29,6 95 294 +1,1 +8 918 +1,2 -48 872
PS 12,5 40 132 +3,0 +11 313 -6,3 -55 297
SDP 12,3 39 724 -5,5 -14 170 -7,0 -58 224
KESK 10,9 35 185 +1,5 +6 526 +4,5 +2 620
RKP 10,8 34 730 +0,3 +3 097 +2,5 -7 522
VIHR 10,7 34 323 -4,2 -10 746 +1,6 -11 668
VAS 6,8 22 018 +2,4 +8 621 +1,7 -4 076
KD 4,4 14 133 +1,2 +4 493 +1,6 -155
PIR 0,8 2 488 +0,8 +2 488 +0,1 -819
ITSP 0,3 940 +0,1 +396 +0,2 +331
M11 0,3 920 +0,3 +920 0,0 -446
SKP 0,3 875 -0,1 -380 0,0 -433
KÖY 0,2 573 -0,1 -264 +0,1 -33
SVR 0,1 222 +0,1 +222 +0,1 +124
E252 0,0 119 0,0 +119 0,0 +119

Uudenmaan vaalipiiri - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 741 958
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 321 676
Äänestysprosentti 45,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 302 684
Äänestysprosentti 2009 44,3% Hylätyt äänet 1 528
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 28,7 30,2 29,6 34 999 60 295 95 294 +1,1 +8 918 +1,2 -48 872
PS 12,8 12,3 12,5 15 576 24 556 40 132 +3,0 +11 313 -6,3 -55 297
SDP 14,1 11,3 12,3 17 163 22 561 39 724 -5,5 -14 170 -7,0 -58 224
KESK 11,3 10,7 10,9 13 796 21 389 35 185 +1,5 +6 526 +4,5 +2 620
RKP 11,1 10,6 10,8 13 474 21 256 34 730 +0,3 +3 097 +2,5 -7 522
VIHR 8,6 12,0 10,7 10 435 23 888 34 323 -4,2 -10 746 +1,6 -11 668
VAS 6,9 6,8 6,8 8 362 13 656 22 018 +2,4 +8 621 +1,7 -4 076
KD 5,0 4,0 4,4 6 050 8 083 14 133 +1,2 +4 493 +1,6 -155
PIR 0,5 0,9 0,8 594 1 894 2 488 +0,8 +2 488 +0,1 -819
ITSP 0,3 0,3 0,3 320 620 940 +0,1 +396 +0,2 +331
M11 0,3 0,3 0,3 319 601 920 +0,3 +920 0,0 -446
SKP 0,3 0,2 0,3 419 456 875 -0,1 -380 0,0 -433
KÖY 0,2 0,2 0,2 241 332 573 -0,1 -264 +0,1 -33
SVR 0,1 0,1 0,1 86 136 222 +0,1 +222 +0,1 +124
E252 0,0 0,0 0,0 40 79 119 0,0 +119 0,0 +119
Muualla Yle.fi:ssä