Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 368 122
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 146 252
Äänestysprosentti 43,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 145 276
Äänestysprosentti 2009 42,8% Hylätyt äänet 747
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 26,9 39 328 -5,0 -7 013 +4,3 -17 040
RKP 25,8 37 697 +1,8 +2 807 +6,4 -10 624
KOK 12,9 18 881 -0,5 -589 -1,2 -16 226
PS 10,7 15 599 +2,3 +3 513 -6,5 -27 154
SDP 9,0 13 227 -0,8 -1 033 -5,0 -21 530
KD 7,4 10 816 +2,3 +3 439 +0,8 -5 529
VAS 3,5 5 110 +0,5 +780 -0,2 -4 210
VIHR 2,4 3 558 -0,6 -914 +1,0 +12
ITSP 0,5 700 +0,1 +131 +0,3 +133
PIR 0,4 559 +0,4 +559 +0,2 -59
M11 0,2 325 +0,2 +325 +0,2 +211
SKP 0,2 232 -0,1 -114 +0,1 -3
KÖY 0,1 140 0,0 -71 +0,1 +140
SVR 0,0 66 0,0 +66 0,0 -44
E252 0,0 14 0,0 +14 0,0 +14

Vaasan vaalipiiri - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 368 122
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 146 252
Äänestysprosentti 43,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 145 276
Äänestysprosentti 2009 42,8% Hylätyt äänet 747
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,3 23,0 26,9 18 252 21 076 39 328 -5,0 -7 013 +4,3 -17 040
RKP 15,5 31,9 25,8 8 490 29 207 37 697 +1,8 +2 807 +6,4 -10 624
KOK 15,6 11,3 12,9 8 568 10 313 18 881 -0,5 -589 -1,2 -16 226
PS 11,5 10,2 10,7 6 278 9 321 15 599 +2,3 +3 513 -6,5 -27 154
SDP 10,5 8,2 9,0 5 733 7 494 13 227 -0,8 -1 033 -5,0 -21 530
KD 6,1 8,2 7,4 3 359 7 457 10 816 +2,3 +3 439 +0,8 -5 529
VAS 3,9 3,3 3,5 2 120 2 990 5 110 +0,5 +780 -0,2 -4 210
VIHR 2,4 2,5 2,4 1 288 2 270 3 558 -0,6 -914 +1,0 +12
ITSP 0,5 0,5 0,5 275 425 700 +0,1 +131 +0,3 +133
PIR 0,2 0,5 0,4 132 427 559 +0,4 +559 +0,2 -59
M11 0,2 0,2 0,2 112 213 325 +0,2 +325 +0,2 +211
SKP 0,2 0,1 0,2 113 119 232 -0,1 -114 +0,1 -3
KÖY 0,1 0,1 0,1 65 75 140 0,0 -71 +0,1 +140
SVR 0,0 0,1 0,0 15 51 66 0,0 +66 0,0 -44
E252 0,0 0,0 0,0 5 9 14 0,0 +14 0,0 +14
Muualla Yle.fi:ssä