Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 385 259
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 151 647
Äänestysprosentti 41,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 145 908
Äänestysprosentti 2009 40,3% Hylätyt äänet 792
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 25,4 38 505 -2,0 -1 424 +2,4 -21 140
KESK 15,5 23 505 +1,2 +2 666 +3,9 -6 608
SDP 12,9 19 617 -3,3 -4 112 -6,7 -31 305
PS 12,6 19 055 +3,6 +5 997 -5,5 -27 901
VAS 11,6 17 659 +2,5 +4 265 +2,0 -7 366
VIHR 8,3 12 576 -2,9 -3 698 +1,0 -6 450
RKP 6,9 10 413 +1,0 +1 827 +1,4 -3 922
KD 4,9 7 386 +0,2 +506 +2,0 -154
PIR 0,7 1 116 +0,7 +1 116 +0,1 -548
SKP 0,4 567 -0,1 -91 +0,1 -305
ITSP 0,3 467 +0,1 +223 +0,2 +195
M11 0,3 417 +0,3 +417 -0,2 -922
KÖY 0,2 229 -0,1 -72 +0,2 +229
SVR 0,1 101 +0,1 +101 -0,5 -1 498
E252 0,0 34 0,0 +34 0,0 +34

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 385 259
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 151 647
Äänestysprosentti 41,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 145 908
Äänestysprosentti 2009 40,3% Hylätyt äänet 792
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 25,8 25,1 25,4 17 170 21 335 38 505 -2,0 -1 424 +2,4 -21 140
KESK 15,1 15,8 15,5 10 062 13 443 23 505 +1,2 +2 666 +3,9 -6 608
SDP 14,2 11,9 12,9 9 489 10 128 19 617 -3,3 -4 112 -6,7 -31 305
PS 11,9 13,1 12,6 7 956 11 099 19 055 +3,6 +5 997 -5,5 -27 901
VAS 11,5 11,8 11,6 7 663 9 996 17 659 +2,5 +4 265 +2,0 -7 366
VIHR 7,3 9,1 8,3 4 841 7 735 12 576 -2,9 -3 698 +1,0 -6 450
RKP 7,4 6,4 6,9 4 941 5 472 10 413 +1,0 +1 827 +1,4 -3 922
KD 5,0 4,8 4,9 3 326 4 060 7 386 +0,2 +506 +2,0 -154
PIR 0,5 0,9 0,7 361 755 1 116 +0,7 +1 116 +0,1 -548
SKP 0,5 0,3 0,4 306 261 567 -0,1 -91 +0,1 -305
ITSP 0,3 0,3 0,3 183 284 467 +0,1 +223 +0,2 +195
M11 0,2 0,3 0,3 158 259 417 +0,3 +417 -0,2 -922
KÖY 0,2 0,1 0,2 116 113 229 -0,1 -72 +0,2 +229
SVR 0,1 0,1 0,1 36 65 101 +0,1 +101 -0,5 -1 498
E252 0,0 0,0 0,0 10 24 34 0,0 +34 0,0 +34
Muualla Yle.fi:ssä