Jump to content

County Elections 2022, Results service

Miia Kurttila

The Finnish Social Democratic Party

Miia Kurttila

Kymenlaakso
№ 246
Elected
Votes765
Calculated3,395.000

100% of county's votes counted

Votes

In advance355
In election day410
Total765

Share of the vote in the county

In advance1.1%
In election day1.4%
Total1.2%

Vote distribution

Loading
Vote distribution
MunicipalityVotesShare of the vote
Kotka71893.9%
Hamina222.9%
Pyhtää162.1%
Kouvola81.0%
Miehikkälä10.1%
Virolahti00.0%

Election promises

  1. 1
    Mielen hyvinvointi kuuluu kaikille. Helpotetaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen saamista ja varmistetaan tarpeenmukainen hoito, kuntoutus ja tuki riittävän pitkäkestoisesti, myös läheisille. Mielenterveys- ja päihdetyön järjestöt ovat hyvinvointialueen tärkeä kumppani. Turvataan myös järjestöjen kuuluminen hyvinvointialueen palveluihin ja toimintaedellytykset hyvinvointialueella.
  2. 2
    Hoitoon pääsy ja tarpeen mukainen tuki ovat jokaiselle kuuluva oikeus. Rakennetaan ihmislähtöiset, nykyaikaiset sote-palvelut ja varmistetaan palveluun pääsy kaikille, asuinpaikasta riippumatta. Oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset palvelut nopeuttavat paitsi toipumista, lisäävät hyvinvointia ja tuovat kustannussäästöjä. Kehitetään etä- ja kasvokkaispalveluja rinnakkain. Varmistetaan hoidon rinnalla ja jälkeen arjen tuki ja kuntoutus. Saavutettavat palvelut ovat Kymenlaakson yhteinen etu.
  3. 3
    Ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön lisää panostuksia: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työllä tähdätään toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseen ja syrjäytymisen ja ongelmien ehkäisyyn. Se on muun muassa terveyttä edistävää työtä neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa, ehkäisevää päihdetyötä; varhaista tunnistamista ja puheeksiottoa, mielenterveyden tukemista ja matalan kynnyksen avun järjestämistä, liikunnan ja kulttuurin myönteisten vaikutusten tunnistamista ja hyödyntämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on monialaista. Monesti hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy voivat toteutua samanaikaisesti ja limittäin. Kymenlaakson alueellista hyvinvointityötä tulee tehdä hyvinvointialueen, kuntien,sote-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen ja alueen asukkaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Candidates' details

Candidates' chosen themes:
Mental health workSocial servicesHealthcare
Wellbeing services county: Kymenlaakso
Home municipality: Kotka
Profession: toiminnanjohtaja
Education: Masters degree
Age: 47
Native language: Finnish
Election budget: €700
Positions of trust: Municipal councillor

Election compass answers

Find out more about the candidate's answers in the election compass.

Share candiate's page

Tell a friend about this candidate.

100% of votes of all counties counted.100%