Jump to content

County Elections 2022, Results service

Riikka Turunen

Centre Party of Finland

Riikka Turunen

Kymenlaakso
№ 410
Elected
Votes354
Calculated1,552.400

100% of county's votes counted

Votes

In advance211
In election day143
Total354

Share of the vote in the county

In advance0.6%
In election day0.5%
Total0.6%

Vote distribution

Loading
Vote distribution
MunicipalityVotesShare of the vote
Pyhtää26474.6%
Kotka7721.8%
Kouvola82.3%
Hamina41.1%
Virolahti10.3%
Miehikkälä00.0%

Election promises

  1. 1
    Oma sotepalvelu asema. Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut tulee olla saatavilla meille jokaiselle. Lähellä sinut tunnetaan parhaiten ja tutun henkilökunnan kanssa asiointi on sujuvaa. Palvelujen saavutettavuus on ensisijaisen tärkeää monille, mutta erityisesti seuduilla joissa julkista liikennettä ei ole tai sen kattavuus on heikkoa. Digitaalisen palveluverkon hyödyntämistä tulee kehittää tuomalla lääkäreiden ja hoitajien palvelut etäyhteydellä kotiin. Lisäksi näen, että kouluterveydenhuolto, koulupsyykkarit ja kuraattorien vastaanotto tulee edelleen järjestää kouluilla, jotta lasten ja nuorten matalankynnyksen palvelut säilyvät. Nyt käytävät hyvinvointialuevaalit ovat meille kaikille tärkeät, sillä niissä päätetään miten soteasemien palvelut Kymenlaaksossa tulevaisuudessa rakennetaan.
  2. 2
    Voimavarana henkilöstö. Vain riittävä määrä, työhön sitoutunutta ja hyvinvoivaa henkilöstöä pystyy tuottamaan laadukkaita palveluja sote- ja pelastuspalvelutyössä. Henkilöstön näkökulmasta alalla pätevät samat työelämän lainalaisuudet kuin muillakin aloilla. Työympäristön ja työvälineiden tulee olla henkilöstön työhyvinvointia tukevia. Alalla arvostetaan mahdollisuutta saadaan tehdä merkityksellistä työtä ja kokea onnistumista työssä. Hyvinvointialueiden aloittaessa työtä ja muutoksen jalkauttamiseksi tulee muutosjohtamiseen ja esimiesten tukeen olla riittävä mahdollisuus.
  3. 3
    Helposti hoitoon. Hallitus on asettanut tavoitteen, että lääkäriin tulee päästä viikossa! Jotta tämä tavoite toteutuu, on palveluun pääsyä helpotettava mm. sujuvalla puhelinpalvelulla, tehtävä hoidontarpeenarviointia ja sen jälkeen turvattava kiireelliseen ja kiireettömään hoitoon pääseminen. Lisäksi on oltava riittävästi vastaanottoaikoja lääkäreille, hoitajille ja muille ammattilaisille. Yhtälailla vaikkapa laboratoriotutkimuksiin, diagnostiikan palveluihin, hammashoitolaan tai vaikka fysioterapeutille tulee päästä kohtuullisen odotusajan puitteissa. Palveluita tulee tarjota kaikissa kanavissa asiakkaiden tarpeet ja taidot huomioiden. Digi sopii toisille, toiset taas tarvitset tukea palveluiden käyttöön ja arvostavat fyysistä kohtaamista.

Candidates' details

Candidates' chosen themes:
Emergency servicesSocial servicesHealthcare
Wellbeing services county: Kymenlaakso
Home municipality: Pyhtää
Profession: röntgenhoitaja (AMK)
Education: Bachelors degree
Age: 43
Native language: Finnish
Election budget: €1,000
Positions of trust: Municipal councillor

Election compass answers

Find out more about the candidate's answers in the election compass.

Share candiate's page

Tell a friend about this candidate.

100% of votes of all counties counted.100%