Jump to content

County Elections 2022, Results service

Sari Somppi

The Swedish People's Party of Finland

Sari Somppi

Ostrobothnia
№ 311
Elected
Votes839
Calculated2,679.786

100% of county's votes counted

Votes

In advance386
In election day453
Total839

Share of the vote in the county

In advance1.2%
In election day1.1%
Total1.1%

Vote distribution

Loading
Vote distribution
MunicipalityVotesShare of the vote
Vaasa60872.5%
Korsholm15618.6%
Vörå283.3%
Malax182.1%
Nykarleby60.7%
Jakobstad50.6%
Kristinestad40.5%
Kronoby40.5%
Korsnäs30.4%
Larsmo30.4%
Kaskinen10.1%
Laihia10.1%
Närpes10.1%
Pedersöre10.1%

Election promises

  1. 1
    Investera i mentalvårdstjänster. Jag vill även se större resurser för att motarbeta psykisk ohälsa, där jag ser stora utmaningar speciellt bland unga idag
  2. 2
    I det nya välfärdsområdet är det även viktigt att garantera trygga arbetsförhållanden för alla som arbetar inom vården, varav en majoritet är kvinnor. Välfärdsområdena har ett ansvar för att verkställa en jämställd arbets- och lönepolitik för sina anställda
  3. 3
    Vi måste också trygga vården för seniorerna så att de tryggt kan bo hur de själva väljer att bo samtidigt som kvalitativa servicetjänster erbjuds i rätt tid

Candidates' details

Candidates' chosen themes:
Mental health workEqualityCare for the elderly
Wellbeing services county: Ostrobothnia
Home municipality: Vaasa
Profession: Regiondirektör, magister i psykologi
Education: Masters degree
Age: 39
Native language: Swedish
Election budget: €4,999
Positions of trust: Municipal councillor

Election compass answers

Find out more about the candidate's answers in the election compass.

Share candiate's page

Tell a friend about this candidate.

100% of votes of all counties counted.100%