Jump to content

County Elections 2022, Results service

Mervi Rantala

The Finnish Social Democratic Party

Mervi Rantala

Ostrobothnia
№ 98
Elected
Votes566
Calculated3,405.667

100% of county's votes counted

Votes

In advance229
In election day337
Total566

Share of the vote in the county

In advance0.7%
In election day0.8%
Total0.8%

Vote distribution

Loading
Vote distribution
MunicipalityVotesShare of the vote
Jakobstad51591.0%
Pedersöre223.9%
Vaasa111.9%
Kronoby50.9%
Larsmo50.9%
Korsholm40.7%
Laihia20.4%
Nykarleby20.4%
Kaskinen00.0%
Korsnäs00.0%
Kristinestad00.0%
Malax00.0%
Närpes00.0%
Vörå00.0%

Election promises

  1. 1
    Haluan olla ajamassa laadukkaita, oikea-aikaisia vanhuspalveluluita. Ikäihmisten ennaltaehkäiseviin palveluihin ja kuntoutukseen tulee panostaa lisäresursseja. Omaishoitajien jaksamisesta tulee huolehtia. Sote-henkilökunnan työhyvinvoinnnista on huolehdittava riittävillä henkilöstöresursseilla. Ajan kohtuullisia asiakasmaksuja. Palvelujärjestelmään tulee lisätä kevyempää palveluasumista ja senioriasumista. Palveluiden myöntämiskriteerejä ei saa tiukentaa.
  2. 2
    Terveydenhuollon lähipalveluita on parannettava tukemalla perusterveydenhuoltoa keskeisten erikoisalojen osaamisella. Lääkäripalvelut on rannikolla taattava tasapuolisesti myös suomenkielellä! Terveyspoliittiset tavoitteeni ovat perusterveydenhuollon vahvistaminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä laadukkaat ja oikea-aikaiset terveyspalvelut. Ajan terveyserojen kaventamista, joka on Sote-uudistuksen tavoitteena. Ikäihmisten neuvolapalvelut tulee vakinaistaa ja levittää koko maakuntaan.
  3. 3
    Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi haluan olla ajamassa terapiatakuun toteutumista. Kouluterveydenhuoltoon on lisättävä kuraattoreja ja psykologeja. Lapsiperheiden sujuvaa arkea tukevaa perhekeskus-toimintamallia on kehitettävä, jotta palveluja ja tukea on saatavilla yhden luukun periaatteella.

Candidates' details

Candidates' chosen themes:
Social servicesHealthcareCare for the elderly
Wellbeing services county: Ostrobothnia
Home municipality: Jakobstad
Profession: Graafinen suunnittelija
Education: Vocational degree
Age: 71
Native language: Finnish
Election budget: €600
Positions of trust: Municipal councillor

Election compass answers

Find out more about the candidate's answers in the election compass.

Share candiate's page

Tell a friend about this candidate.

100% of votes of all counties counted.100%