Jump to content

County Elections 2022, Results service

Reija Friman

The Greens

Reija Friman

Vantaa and Kerava
№ 16
Elected
Votes587
Calculated2,759.250

100% of county's votes counted

Votes

In advance211
In election day376
Total587

Share of the vote in the county

In advance0.5%
In election day0.9%
Total0.7%

Vote distribution

Loading
Vote distribution
MunicipalityVotesShare of the vote
Vantaa55794.9%
Kerava305.1%

Election promises

  1. 1
    Yhdenvertaiset ja yhteentoimivat palvelut. Painopiste tulee kääntää peruspalveluihin, ja hoitopoluista on tehtävä sujuvia. Varmistetaan asiantunteva palveluohjaus oikea-aikaisen hoitoon pääsyn turvaamiseksi. Ennakoivat ja tukevat toimet arjessa — helposti, läheltä ja joustavasti varmistetaan tekemällä yhteistyötä järjestöjen kanssa.
  2. 2
    Perheiden hyvinvointi ja lastensuojelun turvaaminen. Huomioidaan perheiden moninaisuus, vahvistetaan vanhemmuuden varhaista tukea ja lisätään kotiin vietäviä palveluita. Lastensuojelun resurssipula tulee ratkaista lasten oikeusturvan varmistamiseksi ja työntekijöiden kuormituksen vähentämiseksi.
  3. 3
    Huolehditaan sosiaalihuollosta. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten avunsaantia tulee helpottaa. Jokaisen on saatava keskusteluapua silloin kuin tarve on. On tärkeää, että myös riippuvaisen mielenterveyshaasteita hoidetaan päihdetyön ohella. Päihdepalveluita tulee kehittää, ja tukea tulee tarjota myös sairastavan läheisille.

Candidates' details

Candidates' chosen themes:
Social servicesPreventive careChild protection
Wellbeing services county: Vantaa and Kerava
Home municipality: Vantaa
Profession: lakikoulutuksen assistentti, oikeustieteen ylioppilas
Education: Masters degree
Age: 30
Native language: Finnish
Election budget: €100
Positions of trust: Municipal councillor

Election compass answers

Find out more about the candidate's answers in the election compass.

Share candiate's page

Tell a friend about this candidate.

100% of votes of all counties counted.100%