Jump to content

County Elections 2022, Results service

Arimo Koivisto

Centre Party of Finland

Arimo Koivisto

Satakunta
№ 81
Elected
Votes412
Calculated2,077.000

100% of county's votes counted

Votes

In advance265
In election day147
Total412

Share of the vote in the county

In advance0.5%
In election day0.5%
Total0.5%

Vote distribution

Loading
Vote distribution
MunicipalityVotesShare of the vote
Kankaanpää38393.0%
Pori122.9%
Siikainen51.2%
Karvia41.0%
Jämijärvi30.7%
Ulvila30.7%
Nakkila20.5%
Eura00.0%
Eurajoki00.0%
Harjavalta00.0%
Huittinen00.0%
Kokemäki00.0%
Merikarvia00.0%
Pomarkku00.0%
Rauma00.0%
Säkylä00.0%

Election promises

  1. 1
    ***Lähipalveluperiaate - palvelut läheltä hyvin saavuttavissa olevana lähipalveluna. Nykyiset terveysasemat ja paloasemat säilyvät: ---Sote-palvelut ”yhden luukun” -periaatteella asiakkaan omalta lähiterveysasemalta. Lisäksi alueellisten sote-keskusten toimintaa tulee vahvistaa ja monipuolistaa mm. erikoissairaanhoidon palvelutarjontaa lisäämällä. Alueellisissa sote-keskuksissa on oltava päivittäinen lääkäripäivystys. Keskussairaalan tehtäväksi jää näin vastata kaikkein vaativimman hoidon osa-alueesta ja mm. keskitetyn yöpäivystyksen järjestämisestä hyvinvointialueella. Kaikkien em. mainittujen palvelutasojen kokoavana keskeisenä toimintaperiaatteena on: "Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon". /---Paloasemaverkon säilyttäminen alueellisesti kattavana on välttämätöntä. Haja-asutusalueilla välimatkat ovat usein pitkiä, mutta viive saapua tehtäväpaikalle ei saa olla liian pitkä. Vapaapalokunnat ovat aivan keskeisessä asemassa, kun hoidetaan ensivaste- ja pelastustoimintaa haja-asutusalueilla.
  2. 2
    ***Erityisesti on huolehdittava lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä vanhuspalveluiden toimivuudesta: ---Nuorten kunto on tällä hetkellä pohjalukemissa, osaamiserot kasvavat ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Kouluterveydenhoitaja-, kuraattori- ja psykologipalvelujen saatavuus on ehdottomasti turvattava alueen kaikissa kouluissa riittävänä ja saumattomana. Kokonaisuutena lasten ja nuorten tukiverkkorakennetta on hyvinvointialueen toimesta kehitettävä yhteistyössä kuntien varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa painottaen ennaltaehkäisevän työn suuntaan. /---Vanhustenhoidon pitää olla asiakas- ja tarvelähtöistä. Vanhuksella on oltava mahdollisuus esittää toiveensa hoidon laatua ja hoitopaikkaa määritettäessä. Monet vanhukset haluavat olla kotona mahdollisimman pitkään, mikä pitää mahdollistaa niin kauan kuin vanhus kotona tuetusti pärjää. Kun ikäihmisen kunto on sellainen, että hän tarvitsee laitoshoitoa, on hoitopaikka tällöin ehdottomasti viipymättä järjestettävä. Vanhuksille on myös tarjottava riittävästi virikkeitä ja aktiivista toimintaa.
  3. 3
    ***Pidetään huolta työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta työntekijöiden toiveita kuunnellen: ---Vain työntekijöiden ääntä kuunnellen voidaan työolosuhteita ja työnkuvia sekä työn tukitoimenpiteitä kehittää, niin että ne motivoivat työntekijöitä parhaalla mahdollisella tavalla tekemään työtään yhä tuloksellisemmin sekä viihtymään ja jaksamaan työssään paremmin. Hyvinvointialueella isompana kokonaisuutena on mahdollisuus tarjota työntekijöilleen joustavammat ja paremmat työolosuhteet, kuin pienemmillä sote-keskuksilla. Näin pystytään tehokkaasti ja laajasti myös hyödyntämään työntekijöiden erityisosaamista ja kohdistamaan osaaminen juuri sinne missä tarve on suurin. Houkutelevien työolosuhteiden kautta uusien pätevien työntekijöiden rekrytoiminen on helpompaa, mikä vaikuttaa suoraan saatavan hoidon tasoon sitä nostaen.

Candidates' details

Candidates' chosen themes:
Children and young peopleHealthcareCare for the elderly
Wellbeing services county: Satakunta
Home municipality: Kankaanpää
Profession: rehtori, maanviljelijä
Education: Masters degree
Age: 62
Native language: Finnish
Election budget: €900
Positions of trust: Municipal councillor

Election compass answers

Find out more about the candidate's answers in the election compass.

Share candiate's page

Tell a friend about this candidate.

100% of votes of all counties counted.100%