EOP
Eläinoikeuspuolue
Puolueen esittely

Eläinoikeuspuolue on puoluekentällä suhteellisen uusi peluri, sillä se on perustettu vasta vuonna 2015. Sen ensisijaisena tarkoituksena on ajaa eläinten oikeuksia.

Puolueen näkemyksen mukaan yhteiskunta käyttää eläimiä pelkkinä tuotantovälineinä, ravintona, viihdykkeinä ja asusteina kestämättömästi. Heidän visionaan on yhteiskunta, jossa kaikilla elollisilla olennoilla on oikeus elämään ja vapauteen.

Eduskuntavaaleihin eläinoikeuspuolue lähtee kahdella kärjellä, joita ovat eläinoikeuspolitiikka ja ekologinen jälleenrakentaminen. Puolue suhtautuu kriittisesti esimerkiksi lemmikkien suureen määrään. Heidän mielestään lemmikkien omistaminen on jopa liian helppoa. Lemmikin ostamisen sijaan heidän mielestään pitäisi siirtyä lemmikkien huoltajuuteen.

Viime eduskuntavaaleissa eläinoikeuspuolue sai koko maassa yhteensä 3 378 ääntä, mikä oli noin 0,1 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Vaaleissa heidän ehdokkaansa eivät ole yltäneet eduskuntaan asti.

Puolueen vaaliteemat
1
Eläinoikeuksilla on kiire. Eläinten näkökulma pitää huomioida kaikessa eläimiä koskevassa päätöksenteossa. Meidän pitää kulkea kohti eettistä eläinsuhdetta.
2
Eläimillä on itseisarvo ja oikeus elämään. Eläinten tappaminen on väärin ja se pitää lopettaa niin tuotannossa, tutkimuksessa kuin luonnossa.
3
Talouskasvu kiihdyttää ilmastokriisiä ja lajikatoa. Kasvupolitiikan sijaan on tehtävä siirtymäpolitiikkaa kohti ekologista ja eettistä jälleenrakennusta.
Vastaukset puoluekoneeseen
1/14
Valtion on mieluummin otettava lisää velkaa kuin vähennettävä palveluita.
  • Jaakko PerttunenEOP
    Kyllä
    Palveluita on jo leikattu liikaa, mikä näkyy kasvavana eriarvoisuutena. Velka ei ole paha asia, se on investointi parempaan tulevaisuuteen.