Kesk.
Keskusta
Puolueen esittely

Eteenpäin - vastuuta koko Suomesta! Näin kuuluu keskustan vaalislogan. Keskusta on usein nähty maaseudun puolueena, sillä se pitää selvästi myös maaseudun ja kylien ääntä esillä.

Keskusta ajaa vaaleissa muun muassa kaksoiskuntalaisuutta, jolloin ihmiset voisivat olla kirjoilla kahdessa kunnassa yhtäaikaa. Suomen omavaraisuus energian- ja ruuantuotannossa ovat myös puolueelle tärkeitä asioita.

Eduskunnassa puolue on nimensä mukaisesti keskellä. Puolueesta löytyy poliitikkoja molempiin suuntiin ja se tasapainottelee liberaalien ja konservatiivisten arvojen välimaastossa.

Keskusta koki ison tappion viime eduskuntavaaleissa 2019, kun kansanedustajien määrä putosi 49:stä 31:een. Näissä vaaleissa suunta voi olla yhä alaspäin, sillä puolueiden kannatusta mittaavat tutkimukset ovat povanneet keskustalle historiallisen heikkoja lukuja. Ennen keskusta kuului eduskunnan kolmen suurimman puolueen joukkoon, ja oli monesti suurin puolue.

Puolueen vaaliteemat
1
Puolustamme Suomea, maamme huoltovarmuutta ja kaikkien alueiden elinvoimaa.
2
Laitamme julkisen talouden kuntoon oikeudenmukaisella tavalla, jotta hyvinvointiyhteiskunta voidaan pelastaa.
3
Huolehdimme siitä, että ikääntyvään Suomeen saadaan enemmän ihmisiä ja työtä.
Vastaukset puoluekoneeseen
1/14
Valtion on mieluummin otettava lisää velkaa kuin vähennettävä palveluita.
  • Annika SaarikkoKesk.
    Ei
    Hyvinvointiyhteiskuntaa ei voi rakentaa jatkuvan velkaantumisen varaan. Velkaantuminen on kyettävä katkaisemaan heti, kun ajat palaavat kohti normaalia.