SKP
Suomen Kommunistinen Puolue
Puolueen esittely

Suomen kommunistinen puolue on ainoa vasemman äärilaidan puolue, joka osallistuu tällä kertaa eduskuntavaaleihin. Syykin on selvä, sillä kommunisti- ja sosialistipuolueiden menestys eduskuntavaaleissa on ollut sanalla sanoen vähäistä. SKP sai 0,1 prosenttia kannatusta eduskuntavaaleissa 2019.

Puolue linjaa vaaliohjelmassaan, että Suomen rahat pitäisi laittaa hyvinvointiin eikä aseisiin. Erityisen tuomittavana puolue näkee sen, että tasavallan presidentti, hallitus ja eduskunta päättivät Natoon menemisestä ilman kansanäänestystä. Puolue näkee, että sotilaallinen liittoutuminen kärjistää asevarustelua ja vie Suomen osaksi suurvaltojen kamppailua. SKP ei kannata Ukrainan aseistamista, vaikka se tuomitsee Venäjän aloittaman sodan Ukrainassa.

Tällä hallituskaudella koetut koronakriisi ja sota Euroopassa korostavat puolueen mukaan SKP:n pitkän aikavälin tavoitetta markkinavoimien suitsimisesta ja pyrkimisestä sosialistiseen Suomeen.

Puolueen vaaliteemat
1
Asevarustelun ja vastakkainasettelun sijasta tarvitaan laajaa kansainvälistä yhteistyötä ympäristökriisin ja muiden globaalien ongelmien ratkaisemiseksi.
2
Vaadimme tulonjaon muutosta, jossa voitoista leikataan ja isoja pääomatuloja ja varallisuuksia verotetaan. Myös työntekijöiden palkkoja pitää korottaa.
3
Luonnonvarojen kulutusta on vähennettävä. Vahingot on korjattava niin, että ne, jotka ovat eniten hyötyneet ympäristön tuhoamisesta laitetaan maksamaan.
Vastaukset puoluekoneeseen
1/14
Valtion on mieluummin otettava lisää velkaa kuin vähennettävä palveluita.
  • Liisa TaskinenSKP
    Kyllä
    Rauhan ja puhtaan ympäristön ohella tärkein hyvinvointia lisäävä asia ovat julkiset palvelut. Ase- ja varustelumäärärahoista voitaisiin leikata.