KL
Korjausliike
Partiets presentation

Korjausliike vill reparera politiken och styra Finland in på rätt kurs. Det som bekymrar partiet är vårt sätt att leva över våra tillgångar, våra höga skatter samt den tilltagande arbetslösheten och känslan av otrygghet. Partiet vill ha ett familjecentrerat välfärdssamhälle utan onödig reglering, byråkrati och beskattning.

Partiet har sin bakgrund inom Sannfinländarna. Man bröt sig ut ur partiet år 2017 då Jussi Halla-aho hade valts till ordförande för Sannfinländarna. Till en början hette partiet Blå framtid, sedan Siniset (De Blå) och fr.o.m. sommaren 2022 Korjausliike.

Partiets värderingar är fokus på fosterländskhet, rättvisa och satsningar på familjen.

I förra riksdagsvalet fick partiet (som då ännu hette Siniset/ De Blå) 29 943 röster vilket motsvarar cirka 1 procent av de avgivna rösterna. Det räckte inte till en plats i riksdagen.

Valtema för partierna.
1
Enemmän elämää. Lisätään jokaisen mahdollisuuksia kouluttautumiseen, työntekoon ja yrittäjyyteen vapauttamalla sääntelyä. Sääntö-Suomesta elämää sykkivä Suomi.
2
Vähemmän verovaltiota. Alennetaan työn, yrittämisen ja omistamisen verotusta. Korjataan vasemmiston virheet ja lopetetaan velkaantuminen priorisoimalla tehtäviä
3
Ihminen keskiöön. Annetaan jokaiselle suomalaiselle mahdollisuus vaurastua työllään. Helpotetaan perheiden elämää perheverotuksella ja lapsivähennyksellä.
Svaren i partikompassen
1/14
Staten borde hellre ta mera lån än skära ner på service.
  • Petri RoininenKL
    Nej
    Valtion on järjestettävä ja priorisoitava toimintansa paremmin. Ei uutta velkaa.