Johanna Värmälä

The Finnish Social Democratic Party
Espoo
Candidate number:
403
Elected

Espoo: votes counted: 100 %

26.10.2021 02:33

Total votes
784
in advance
610
on election day
174
Vote share
0,6 %
in advance
0,8 %
on election day
0,3 %
Municipality
Espoo
Age
50
Occupation
sairaanhoitaja YAMK, erityisasiantuntija
Education level
University degree
Political idol
Miina Sillanpää
Election budget
under 1 000 euros

Election promises

1
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista on jatkettava Espoossa. Kaupunki vastaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä hyvinvointipalvelujen järjestämisestä. Järjestöt ja yksityisen sektorin toimijat täydentävät palveluja.
2
Ikäihmisten palveluissa tulee olla riittävästi määrärahoja ja niihin on palkattava tarvittavat työntekijät, jotta ikäihmiset voivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Hoiva-asumispaikka on järjestyttävä tarpeen mukaan.
3
Nuorten mielenterveyspalvelut ja pitkäaikaissairaiden palvelut tulee järjestää oikea-aikaisesti. Lasten ja nuorten pahoinvointia on ehkäistävä perheiden tukemisella ja eri tahojen yhteistyöllä. Omaishoitajia on tuettava.

Vote distribution by voting district

Progress barVotes counted 100 %0,0%