Christina Gestrin

The Swedish People's Party of Finland
Espoo
Candidate number:
593
Elected

Espoo: votes counted: 100 %

26.10.2021 03:36

Total votes
1929
in advance
1307
on election day
622
Vote share
1,5 %
in advance
1,7 %
on election day
1,1 %
Municipality
Espoo
Age
54
Occupation
AFM, folktingssekreterare - MMM, pääsihteeri
Education level
University degree
Political idol
Annie Furuhjelm-isoisäni täti.
Election budget
5 000-10 000 euros

Election promises

1
Tulen tekemään töitä korkeatasoisen varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen puolesta. Tulen edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia.
2
Hillineutraalin Espoon saavuttaminen v. 2030 mennessä. Viheralueiden, maatalous-ja metsalueiden, saaristoluonnon, energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, puurakentamisen ja ilmastoviisaiden liikenneratkaisujen edistämisen puolesta.
3
laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoaminen tasa-arvoisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. Myös muiden kieliryhmien palvelujen saatavuutta tulisi parantaa hyödyntämällä Espoon kielivarantoa.

Vote distribution by voting district

Progress barVotes counted 100 %0,0%