Päivi Eteläpää

Centre Party of Finland
Joensuu
Candidate number:
150
Elected

Joensuu: votes counted: 100 %

13.4.2023 11:49

Total votes
152
in advance
83
on election day
69
Vote share
0,5 %
in advance
0,4 %
on election day
0,6 %
Municipality
Joensuu
Age
52
Occupation
fysioterapeutti, palvelupäällikkö
Education level
Vocational degree
Political idol
Poliittisia esikuviani ovat Sirkka-Liisa Anttila ja Matti Vanhanen. Molempien poliittiset, pitkät ja menestykselliset urat ovat tehneet vaikutuksen. Molemmat ovat omalla ja aidolla tavallaan toimia säilyttäneet arvokkuutensa ja arvostuksensa.
Election budget
under 1 000 euros

Election promises

1
Ohjattua, terveyttä edistävää ja ennaltaehkäisevää toimintaa lisää, myös maaseutualueille. Lasten ja nuorten hyvinvointia kannatteleva matalan kynnyksen osallistavan tuen oikea-aikainen saatavuus. Ikäihmisten yksinäisyyden torjunta ja arvokas arki.
2
Lasten ja nuorten kannustava, välittävä ja turvallinen oppimisen ja kasvun ympäristö sekä kiusaamisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Omaishoitajien arjessa jaksamisen tukeminen. Työttömien työkyvyn ylläpysymistä tukevan toiminnan kehittäminen.
3
Yrittäjyyttä ja elinvoimaa yhteistyöllä sekä kumppanuudella. Talouden tasapaino, vaikutusten arvioinnin- ja asiantuntijoiden hyödyntämisen tehostaminen. Elinvoima, vetovoima ja pitovoima kokonaisuus kaupunkistrategiaan painopistealueiksi.

Vote distribution by voting district

Progress barVotes counted 100 %0,0%