Aila Paaso

Vihreä liitto
Ii
Ehdokasnumero:
N:o 50
Valitaan

Ii: äänistä laskettu: 100 %

13.4.2023 11:01

Ääniä yhteensä
57
ennakkoon
34
vaalipäivänä
23
Osuus kunnan äänistä
1,5 %
ennakkoon
1,7 %
vaalipäivänä
1,2 %
Kunta
Ii
Ikä
67
Ammatti
kasvatustieteen tohtori, ammatinopettaja
Koulutustaso
korkeakoulututkinto
Poliittinen esikuva
Miina Sillanpää
Vaaleihin käytetty raha
alle 1 000 euroa

Vaalilupaukset

1
Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden palvelusuunnitelman 2020-2025 tavoitteiden mukaisen toimeenpano-ohjelman käytäntöön viemisen tukeminen.
2
Lähiympäristön kehittäminen asukkaiden toiveita kuunnellen: kirkkorannan uudistaminen perinnemaisemaa kunnioittaen, liikenneturvallisuussuunnitelmien edistäminen, Iijoen vanhan uoman virkistyskäytön parantaminen ja viettoviemärin rakentaminen
3
Talouden tasapainottamisessa kunnan strategisten tavoitteiden, mittareiden, toimintojen ja kustannusten toteutumisen kokonaisvaltainen tarkastelu. Palvelurakenteiden suhteuttaminen palvelutarpeisiin. Vaikuttavuusarvioinnit ennen päätösten tekoa.

Äänien jakautuminen äänestysalueittain

EdistymispalkkiÄänistä laskettu 100 %0,0%