Heidi Tuimala

Vihreä liitto
Lieto
Ehdokasnumero:
N:o 101
Valitaan

Lieto: äänistä laskettu: 100 %

13.4.2023 10:54

Ääniä yhteensä
130
ennakkoon
56
vaalipäivänä
74
Osuus kunnan äänistä
1,5 %
ennakkoon
1,3 %
vaalipäivänä
1,6 %
Kunta
Lieto
Ikä
43
Ammatti
järjestösihteeri, restonomi YAMK
Koulutustaso
korkeakoulututkinto
Poliittinen esikuva
Vaaleihin käytetty raha
alle 1 000 euroa

Vaalilupaukset

1
Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus. Jokaisen perheen tulee voida luottaa siihen, että lähikoulun tai -päiväkodin palvelut ovat laadukkaita ja niissä on riittävä ja koulutettu henkilökunta, sopivan kokoiset lapsiryhmät ja puhdas sisäilma.
2
Jokaiselle mahdollisuus hyvään elämään. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään mm. laadukkailla sosiaali- ja terveyspalveluilla, monipuolisilla liikunta-, kulttuuri- ja virkistyspalveluilla, järkevällä kaavoituksella ja tehokkaalla infralla.
3
Päätöksenteko on tuotava lähelle kuntalaista ja sen on oltava avointa. Tehtyjä päätöksiä tulee myös arvioida ja niiden vaikutuksia seurata. Päätökset tulee perustaa tutkittuun tietoon.

Äänien jakautuminen äänestysalueittain

EdistymispalkkiÄänistä laskettu 100 %0,0%