Katja Tissari

Vihreä liitto
Lieto
Ehdokasnumero:
N:o 99
Valitaan

Lieto: äänistä laskettu: 100 %

13.4.2023 10:54

Ääniä yhteensä
127
ennakkoon
56
vaalipäivänä
71
Osuus kunnan äänistä
1,4 %
ennakkoon
1,3 %
vaalipäivänä
1,5 %
Kunta
Lieto
Ikä
40
Ammatti
erityisopettaja
Koulutustaso
korkeakoulututkinto
Poliittinen esikuva
Poliiittisesta esikuvasta en tiedä, mutta lasten ja nuorten sekä perheiden arvostamisen tärkeydessä eräs esikuvani on ollut aina lastenlääkäri Arvo Ylppö.
Vaaleihin käytetty raha
alle 1 000 euroa

Vaalilupaukset

1
Tuon asiantuntijuuteni ja ääneni esille lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä asioissa. Tukipalveluita, kuten yhteisöllisen oppilashuollon resurssia ja toimijoiden keskinäistä yhteistyötä on parannettava. Ryhmäkokojen tulee olla riittävän pieniä.
2
Edistän erityislapsiperheiden ja omaishoitajien tilannetta vaatimalla lakisääteisten oikeuksien toteutumista. Kuntaan tarvitaan edunvalvontaa tässä asiassa. Asiakirjat on saatettava asianmukaisiksi ja syrjimättömiksi.
3
Puolustan jokaisen kuntalaisen oikeutta lähiluontoon. Tämä tulee huomioida kaavoituksessa.

Äänien jakautuminen äänestysalueittain

EdistymispalkkiÄänistä laskettu 100 %0,0%