Sanna Pausio

Vihreä liitto
Masku
Ehdokasnumero:
N:o 33
Valitaan

Masku: äänistä laskettu: 100 %

13.4.2023 10:54

Ääniä yhteensä
39
ennakkoon
22
vaalipäivänä
17
Osuus kunnan äänistä
0,9 %
ennakkoon
1 %
vaalipäivänä
0,8 %
Kunta
Masku
Ikä
46
Ammatti
biologi
Koulutustaso
korkeakoulututkinto
Poliittinen esikuva
Minulla ei ole poliittisia esikuvia. Ihailen kuitenkin poliitikkoja, jotka pystyvät perustelemaan hyvin omat mielipiteensä, ottamaan huomioon muiden mielipiteet ja etsimään toimivia ratkaisuja molempien pohjalta.
Vaaleihin käytetty raha
alle 1 000 euroa

Vaalilupaukset

1
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus. Kunnan pitää pystyä tarjoamaan joustavasti palveluja asukkailleen. Etenkin erityislasten ja -nuorten matalan kynnyksen palvelujen joustava saatavuus säästää pitkällä tähtäyksellä kunnan varoja.
2
Lähiympäristön suojelu. Kunnassa pitää olla sekä talouskäytössä että luonnontilassa olevia alueita. Luonnontilaiset alueet ovat suojeluarvonsa lisäksi tärkeitä myös virkistyskäytölle. Virkistyskäyttö pitää ottaa huomioon etenkin kunnan maa-alueilla.
3
Lähihankintojen suosiminen. Lähellä olevien palveluiden ja tuotannon suosiminen julkisissa hankinnoissa hyödyttää suoraan alueen taloutta. Lähiruuan suosiminen on myös ilmastoteko.

Äänien jakautuminen äänestysalueittain

EdistymispalkkiÄänistä laskettu 100 %0,0%