Sirpa Repo

Vihreä liitto
Pirkkala
Ehdokasnumero:
N:o 30
Valitaan

Pirkkala: äänistä laskettu: 100 %

13.4.2023 10:57

Ääniä yhteensä
296
ennakkoon
164
vaalipäivänä
132
Osuus kunnan äänistä
3,1 %
ennakkoon
2,9 %
vaalipäivänä
3,4 %
Kunta
Pirkkala
Ikä
40
Ammatti
DI, kehityspäällikkö
Koulutustaso
korkeakoulututkinto
Poliittinen esikuva
Satu Hassi
Vaaleihin käytetty raha
alle 1 000 euroa

Vaalilupaukset

1
Kuntalaisten hyvinvoinnista pidetään huolta ja panostetaan henkisten ja fyysisten ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tätä voidaan tehdä mm. parantamalla harrastusmahdollisuuksia ja pienentämällä kynnystä avun pyytämiseen ja sen saamiseen.
2
Luonto- ja ilmastoasioita huomioidaan entistä enemmän: luonnon monimuotoisuusohjelman ja ilmastotiekartan toimenpiteitä toteutetaan. Arvioidaan mahdollisuuksia ekologiseen kompensaatioon. Huomioidaan luonnon virkistysarvot kuntalaisille
3
Haluan edistää avointa, keskustelevaa, tietoon pohjaavaa päätöksentekokulttuuria. Ennakkoluuloton asenne tulevaisuutta kohti on Pirkkalan etu. Kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon vahvistetaan.

Äänien jakautuminen äänestysalueittain

EdistymispalkkiÄänistä laskettu 100 %0,0%