Eva Biaudet

Svenska folkpartiet i Finland
Helsingfors
Kandidatnummer:
Nr 651
Väljs

Helsingfors: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:17

Röster sammanlagt
3141
förhandsröster
2083
på valdagen
1058
Andel av kommunens röster
0,9 %
förhandsröster
1 %
på valdagen
0,8 %
Kommun
Helsingfors
Ålder
60
Yrke
riksdagsledamot, kansanedustaja
Utbildningsnivå
student
Politisk förebild
Elisabeth Rehn
Valbudget
10 000–30 000 euro

Vallöften

1
Jag vill skapa ett liberalt, öppet och inkluderande beslutsfattande. Jag värdesätter vår lilla, tvåspråkiga och havsnära storstads kulturarv, samtidigt som jag respekterar mångfalden i språk och kulturer hos invånarna.
2
Jag vill satsa på barn och ungdomars välmående och bättre tillgänglighet av mentalvårdstjänster i allmänhet. En mänsklig politik, där varje människa är likvärdig, stärker förtroendet och framtidstron.
3
Jag vill ingjuta framtidstro genom att göra ansvarsfull miljöpolitik, att satsa på småbarnsfostran och skolan, genom att ta hand om välmåendet och hälsan i alla åldrar samt stöda kulturlivet och företagens möjligheter att verka i vår stad.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%