Silja Borgarsdóttir Sandelin

Svenska folkpartiet i Finland
Helsingfors
Kandidatnummer:
Nr 652
Väljs

Helsingfors: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:17

Röster sammanlagt
1254
förhandsröster
837
på valdagen
417
Andel av kommunens röster
0,4 %
förhandsröster
0,4 %
på valdagen
0,3 %
Kommun
Helsingfors
Ålder
36
Yrke
ministers specialmedarbetare, pol.mag., ministerin erityisavustaja, VTM
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Vigdís Finnbogadóttir
Valbudget
5 000–10 000 euro

Vallöften

1
Helsingfors ska vara en ledande klimatstad och uppnå klimatneutralitet år 2030. Klimatfrågor är aldrig isolerade, utan måste alltid behandlas som en del av en större helhet. Hållbara miljöbeslut skapar förutsättningar för framtida generationer.
2
Grundutbildningen ska vara jämlik och ge bästa möjliga förutsättningar för våra barn och unga att kunna gå vidare i sina liv. Alla barn ska ha subjektiv rätt till dagvård, vi behöver mer behörig personal och arbetsförhållandena behöver förbättras.
3
En ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik är grunden för att välfärden ska fungera. I Helsingfors behövs en politik som gynnar sysselsättningen och ger förutsättningar för företag och näringslivet att verka och växa.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%