Nora Grotenfelt

Svenska folkpartiet i Finland
Helsingfors
Kandidatnummer:
Nr 667
Väljs

Helsingfors: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:17

Röster sammanlagt
1090
förhandsröster
663
på valdagen
427
Andel av kommunens röster
0,3 %
förhandsröster
0,3 %
på valdagen
0,3 %
Kommun
Helsingfors
Ålder
44
Yrke
överläkare, ylilääkäri
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Barack Obama
Valbudget
5 000–10 000 euro

Vallöften

1
Snabbare och smidigare åtkomst till mentalhälsovårdstjänster, särskilt för unga och för familjer med små barn.
2
Miljöaspekter ska tas i betraktande före varje kommunalt beslut.
3
Tilläggsresurser till skolorna för att motverka långtidseffekter av pandemin.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%