Eric Carver

Gröna förbundet
Helsingfors
Kandidatnummer:
Nr 777
Väljs ej

Helsingfors: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:17

Röster sammanlagt
222
förhandsröster
127
på valdagen
95
Andel av kommunens röster
0,1 %
förhandsröster
0,1 %
på valdagen
0,1 %
Kommun
Helsingfors
Ålder
39
Yrke
filosofian maisteri, koulutusasiantuntija
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Barack Obama
Valbudget
5 000–10 000 euro

Vallöften

1
Koulussa tehdään Helsingin tulevaisuus Panostetaan koulutukseen. Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten osaava henkilökunta tarvitsee riittävät resurssit onnistuakseen maailman tärkeimmässä työssä, lasten ja nuorten kasvatuksessa ja koulutuksessa.
2
Panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin Korona-aika on lisännyt lasten ja nuorten pahoinvointia. Meidän pitää panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, terveyspalveluihin, oppilashuoltoon, koulutukseen ja harrastuksiin.
3
Avoin, turvallinen ja tasa-arvoinen Helsinki Haluan, että Helsinki on avoin, turvallinen ja kohtaa kaikki asukkaat tasa-arvoisina. Helsingissä pitää puuttua sukupuoleen ja taustaan perustuvaan syrjintään ja eriarvoisuuteen.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%