Johanna Nuorteva

Gröna förbundet
Helsingfors
Kandidatnummer:
Nr 844
Väljs

Helsingfors: röster räknade: 100 %

1.4.2023 10:02

Röster sammanlagt
887
förhandsröster
514
på valdagen
373
Andel av kommunens röster
0,3 %
förhandsröster
0,3 %
på valdagen
0,3 %
Kommun
Helsingfors
Ålder
41
Yrke
erityisopettaja, varavaltuutettu
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Sanna Marin
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Jag talar för bättre resurser för skol och småbarnsvård. I skolor behövs mera special lärare, assistenter, psykologer, kuratorn och möjlighet att få stöd måste finnas på både finska och svenska.
2
Stöd tilla barn, unga och familjer skall förbättras. Ungdomshuser behövs i alla stadsdelar. Barn och familjer måste få lämplig hjälp hem om det behövs. Familjerådgivning till tonåringarnas föräldrar och bättre tillgång till mentalvård för barn o unga
3
Skogar och närmiljö behövs och skall vårdas. Även i nya områder borde det finnas tätare växtlighet och mera träd mellan huserna och nära skolor och dagisar. Idrotssplatser behövs i alla stadsdelar. Hobby garanti för barn också på svenska.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%