Amanda Pasanen

Gröna förbundet
Helsingfors
Kandidatnummer:
Nr 852
Väljs

Helsingfors: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:17

Röster sammanlagt
1279
förhandsröster
881
på valdagen
398
Andel av kommunens röster
0,4 %
förhandsröster
0,4 %
på valdagen
0,3 %
Kommun
Helsingfors
Ålder
27
Yrke
luonnontieteiden kandidaatti, kandidat i naturvetenskaper
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Maria Ohisalo, Emma Kari och Anni Sinnemäki är viktiga politiska förebilder för mig. De är alla människonära ledare och byggare av en mer hållbar och rättvis värld och har stött mig mycket i politiken.
Valbudget
5 000–10 000 euro

Vallöften

1
Jag lovar skydda naturen och miljön i allt beslutsfattande. Jag lovar främja gundandet av nya naturskyddsområden, trygga ett omfattande nätverk av grönområden, öka på växtligheten samt skydda vattendragen.
2
Jag lovar föra ambitiös klimatpolitik och sträva efter att Helsingfors blir kolneutralt redan före år 2035. Jag lovar se till att kolförbränningen ersätts med hållbara lösningar och att trafikens utsläpp minskar.
3
Jag lovar främja ett diskrimineringsfritt Helsingfors där alla har det bra att bo och leva sina liv i trygghet oavsett bakgrund, inkomstnivå, kön, sexuell läggning, hudfärg, funktionshinder eller andra personliga egenskaper.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%