Ozan Yanar

Gröna förbundet
Helsingfors
Kandidatnummer:
Nr 890
Väljs

Helsingfors: röster räknade: 100 %

1.4.2023 10:58

Röster sammanlagt
1066
förhandsröster
630
på valdagen
436
Andel av kommunens röster
0,3 %
förhandsröster
0,3 %
på valdagen
0,3 %
Kommun
Helsingfors
Ålder
34
Yrke
talouspoliittinen asiantuntija, kaupunginvaltuutettu
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Obama har inspirerat massor av människor. Jag beundrar Obama för att han anstränger sig för att stärka ungdomar och ge människor framtidshopp. Han argumenterar alltid sakligt trots att hans motståndare använder sig av smutsiga medel.
Valbudget
5 000–10 000 euro

Vallöften

1
Det ska påbörjas en ekonomisk och social återuppbyggnad efter coronakrisen. Det ska satsas på sysselsättning och stödja de branscher som har lidit mest av coronakrisen. Det ska också satsas på sociala service för att ingen lämnas utan hjälp.
2
Helsingforsbor ska ha tillgång till högklassig småbarnspedagogik nära hemmet. Antal platser på daghem ska ökas. Resurser till utbildning ska garanteras och de regionala skillnader ska minskas.
3
Boende i Helsingfors är för dyrt. Vi borde ta hand om att det är möjligt att bo i Helsingfors med skäliga kostnader. Därför ska vi bygga mer lägenheter samtidigt som vi skyddar vår närnatur. Vi ska också satsa på kollektivtrafik och cykelvägar.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%